Нетрадиційні релігії

громада баптистів -ініціативників, утворивши потім Раду церков ЄХБ. У 1990 році після розпаду Всесоюзної церкви ЄХБ послідовники баптизму в Україні отримали самостійність.

Церква християн віри євангельської (ХВЄ, або п'ятидесятники) - одна з течій п'ятидесятників не тільки у світі, а й на теренах України. Послідовники американської церкви Асамблеї Бога з'явилися на території нашої країни в 20 роках XX ст. Зокрема, на території Тернопільської області було започатковано віросповідання ХВЄ, а в Одесі під впливом проповідника І. Воропаєва, започатковано віросповідання християн євангельської віри (ХЄВ, або воронаєвці). Окремо від зазначених церков існує ще велика кількість окремих релігійних громад п'ятидесятників. Нині в Україні діє Всеукраїнський союз ХВЄ України та Союз вільних церков ХВЄ України.

Церква Свідків Єгови, послідовники якої з'явилися в Україні після возз'єднання західних земель, де у 20-30 роках XX ст. було засновано перші громади. Це пізня течія у протестантизмі, що виникла у 70 роках XIX ст. Після довгого невизнання з боку держави наприкінці 80 років цю церкву було юридичну оформлено. Українські громади Свідків Єгови підпорядковані центру в Брукліні (США).

Церкви адвентистів сьомого дня (АСД) - одна з найбільших течій в адвентизмі, послідовники якої в Україні (в Криму та Запоріжжі) з'явилися у 1887 році. Внаслідок розколу в АСД від них відійшли громади адвентистів реформаційного руху, які все ж таки залишились у межах віросповідання. Громади адвентистів в Україні об'єднано в Українську уніонну конференцію АСД.

Серед менш численних релігійних конфесій (таких як Закарпатська реформаторська церква. Російська православна старообрядницька церква, громади молокан, об'єднання релігійних громад іудейського віросповідання, вірмено-григоріанська апостольська церква та ін. ). Трапляються ще й послідовники Німецької євангельської лютеранської церкви

Шведської євангелічно-лютеранської церкви. Корейської методистської церкви та інші конфесії.

Розглянемо найбільш поширені в Україні нові культи, нетрадиційні. Серед них найпомітнішими є Товариство свідомості Кришни, яке має свої громади в багатьох містах країни. Керівники ятр (організацій кришнаїтів) мають зв'язки зі Шведським регіональним центром МТСК, звідки отримують культову атрибутику. Гуру - наставником українських кришнаїтів є американець Р. Кампаньйола (Шріла Вішнупад). Формування кришнаїтських організацій в Україні відбулося в останні десять років завдяки місіонерам із США. Сьогодні вони визнані державою і реєструються в державних органах влади.

До нетрадиційних релігій в Україні можна віднести РУН-віру(Рідну українську національну віру). Громади послідовників цього культу офіційно зареєстровані в державних органах.

Церква об'єднання (уніфікації) - одна з найвпливовіших серед сучасних нових культів. Заснована Сан М’ян Муном (корейським проповідником) в 1954 році. Послідовники релігійного вчення Муна досить активно проводять місіонерську діяльність в Україні. Пропагуючи людей тощо, вони намагаються якомога більше людей залучити у свої громади. Проте найбільше своїх прихильників послідовники Муна знаходять у великих містах нашої країни.

Серед новітніх релігійних культів, що набули поширення і в Україні, певний інтерес викликають (надто у молоді) окультизм, або окультні релігії.

Особливу зацікавленість серед вірувань окультизму викликає культ сатанізму.

Серед сатаністів є групи своєрідних ортодоксів, які вважають сатану реально духовною істотою. Інші сатаністи розглядають сатану лише як символ темних сил природи, які людина може використовувати у своїх цілях. Відродження сатанізму відбулося на

1 2 3