Нетрадиційні релігії

початку XX ст. завдяки Алістеру Кроулі. Церква сатани діє цілком легально лише в США, має свою ієрархію. Члени таких громад збираються щотижня чи щомісяця на "служби", найчастіше в кількості 13 осіб. Збори починаються опівночі і тривають до ранку. Буває, що під час таких "чорних мес" скоюються тяжкі злочини (вбивство людини чи дитини, як жертвоприношення сатані). Через це культ сатани заборонено в багатьох країнах світу, і в Україні теж.

Література

  1. Алексеев В.В. Иллюзии и догмы. – М.; 1991.
  2. Бабій М.Д. Свобода совісті: філософсько-антропологічне і релігієзнавче осмислення. – К., 1994.
  3. Барвінський В. Досліди з поля статистики. – Л.; 1991.
  4. Брайчевский М. Утверджение християнства на Руси. – К., 1989.
  5. Васильев Л.С. История религий Востока. – М.; 1998.
  6. Гнать І. Релігійна свідомість у житті українців: з приводу 400-річчя Берестейської унії // Український світ. – 1986. - №4-6.
  7. Дністрянський М.С. Етнополітичні аспекти міжконфесійної ситуації в Закарпатській Україні // Історичні релігії в Україні. Тези повідомлень VІ Міжнародного круглого столу. – Л.; 1995, с.80.
  8. Дністрянський М.С., Ковальчук А. Адміністративно-територіальна організація греко-католицької церкви: історична ретроспектива і сучасні проблеми // Історичні релігії в Україні. Тези повідомлень VІ Міжнародного круглого столу. – Л.; 1995, с.82.
1 2 3