Нетрадиційні види транспорту

План

Нетрадиційні види транспорту. 3

Високовольтні мережі електропостачання. 3

Пневмо- і гідротранспорт. 3

Дирижаблі 4

Парусні судна. 5

Транспорт, заснований на нових принципах руху. 5

Електромобілі 6

Транспортні системи неперервної дії 6

Пневмопоїзди. 6

Монорейковий транспорт. 7

 
Нетрадиційні види транспорту

Основними ознаками нетрадиційного виду транспорту слід вважати двигун і засіб взаємодії з опорною поверхнею. Поява нетрадиційних видів транспорту обумовлена двома основними причинами: по-перше, кризовим станом традиційних видів транспорту в багатьох країнах, пов'язаним передусім із екологі­єю, недостатньою швидкістю повідомлення, підвищеними транс­портними витратами, а також недостатньою спроможністю окре­мих видів транспорту; по-друге, новими можливостями, відкри­тими сучасним рівнем науково-технічного прогресу в умовах зростаючих транспортних потреб, пов'язаних із зростанням ви­робництва, населення, урбанізації, туризмом, спрямуванням до економії часу. Із багатого різноманіття нетрадиційних видів транс­порту слід відмітити транспорт енергії, гідро- і пневмотранспорт, дирижаблі, судна на підводних крилах, на повітряній подушці та магістральні підвісні електромобілі, сонцемобілі, монорейки, кон­веєрний та космічний транспорт.

Високовольтні мережі електропостачання

Мережі електропостачання є «рухомим складом» для поста­чання електроенергії. Мережі електропостачання напругою 225-250 кВ замінюють перевезення 26-80 млн. т вугілля на рік таким чином, що стають спроможними конкурувати із залізницею на відстанях 2000-4000 км.

Пневмо- і гідротранспорт

Пневмо- і гідротранспорт здійснює перевезення твердих та рідких ненафтових вантажів по трубах. Приклади роботи цього виду транспорту перекачування вугілля на Західне-Сибірсько­му металургійному комбінаті, на Анжерській та Магнітогорсь­кій ТЕЦ, вуглепровід Кузбас-Новосибірськ протягом 250 км, рудні концентрати на Норільському металургійному за­воді, на Миколаївському цементному заводі.

Транспортування вугілля по трубах у 4 рази дешевше, ніж по залізниці. У США існують вуглепроводи протягом 500 км, а про­екти рудопроводу протягом 1500 км і більше є в США, Канаді та інших країнах.

Є проекти контейнерного пневмотранспорту по трубах для транспортування зерна на відстань 630 км, для зв'язку токів з елеваторами

Це в 5 разів може зменшити вартість його переве­зення.

Дирижаблі

Керовані дирижаблі були створені в 1900 р. Цеппеліном, ви­користовувалися у війні 1914-1918 рр. Німеччиною. Перший російський дирижабль був створений у 1925 р. У СРСР було побу­довано 15 дирижаблів, однак у 30-і роки ера дирижаблів закінчи­лась. Енергетична криза 70-х років дала новий поштовх до роз­витку дирижаблебудівництва. Галузь використання дирижаблів достатньо широка: пасажирські перевезення на невеликі відстані, монтаж будівельних конструкцій, доставка вантажу у важкодоступні для інших видів транспорту регіони, патрулювання окре­мих територій, перевезення багатогабаритних вантажів, туризм, огляд та постачання морських нафтопромислів, спорт та ін.

Дирижабль може бути конкурентом інших видів транспорту. Переваги дирижаблів полягають у тому, що вони безшумні, та­кож важливі незначна вібрація, екологічна чистота, економічність, можливість вертикального зльоту-посадки, незалежність від погодних умов. Чим більша вантажопідйомність аеростатичного літального апарату, тим нижче собівартість перевезення в ньому. У теперішній час експлуатуються дирижаблі вантажопідйомніс­тю 16-30 т (Росія, США, Японія).

Проект пасажирського дирижабля для перевезення між Нью-Йорком та Атлантік-Сіті на трасі протяжністю 195 км припускає отримання 16,8 млн. доларів прибутку на рік при обслуговуванні пасажирообігу в 168 тис. чол.

Парусні судна

Енергетична криза викликала відродження суден, що викори­стовують енергію вітру. У 1980 р. в Японії створили танкер «Шин Айтоку Мару» каботажного плавання

1 2 3