Нетрадиційні види транспорту

км/год. При гравітаційно-вакуумному принципі поїзд рухається в трубі діа­метром до 3 м у безповітряному просторі, а труба встановлюється під ухилом для забезпечення прискорення під дією сил тяжіння. Патент на цей спосіб отриманий у США в 1969 році.

Монорейковий транспорт

На діючих у деяких країнах монорейкових дорогах швидкість руху досягає 50 км/год., (на проектованих — 500 км/год.). Вар­тість проїзду на цих дорогах у 2 рази дешевше, ніж у метро. Цей вид транспорту екологічно чистий, однак ще не усунено шум та вібрацію.

 

 

1 2 3