Неврози і психопатії

Неврози і психопатії

 План

 

 1. Психологічна структура психопатії.
 2. Невроз як прояв внутрішнього особистісного конфлікту.

 

1. Психологічна структура психопатії

 Дисгармонійний психічний розвиток - це форма порушень розвитку, яка характерна недостатність розвитку емоційно-вольової та мотиваційної сфери особистості при відносній збереженості інших структур.

 До дисгармонійного психічного розвитку можна віднести:

 1. психопатії
 2. невротичний розвиток.

Нерідко ці стани проявляються в стійких поведінкових порушеннях.

 Психопатії – це аномалії розвитку емоційно - вольової та мотиваційної сфери особистості.

Критерії, що визначають психопатію:

 1. тотальність патологічних рис характеру,
 2. відносна стабільність їхніх виявів протягом життя
 3. соціальна дезадаптація.

 Походження психопатій:

 • дією зовнішніх ушкоджуючих факторів у ранньому дитинстві (пологові травми, тяжкі інфекційні захворювання)
 • тривалий несприятливий соціальний вплив ( неправильні виховні дії батьків, що створюють неадекватні стереотипи емоційного реагування).

 Деякі форми психопатій залежать не тільки від порушень емоційної та мотиваційної регуляції, а й від динамічних характеристик вищої нервової діяльності: сили – слабкості, рухливості – ригідності, темпу психічних процесів. Так, формування епілептоїдної психопатії та (значною мірою) параноїчної пов’язане з ригідністю психічних процесів. Переважання збудження чи гальмування, або лабільності психічних процесів утворює різноманітність форм психопатій при порушеннях другого та третього рівнів емоційної регуляції.

 Групи психопатій:

 1. конституціальні психопатії – шизоїдні, епілептоїдні, циклоїдні, психастенічні та істероїдні психопатії.
 2. органічні психопатії – нестійка, збудлива психопатії
 3. пограничні стани (акцентуації)

 Конституціальні психопатії залежать більшою мірою від генетичної схильності, ніж від особливостей виховання

 Шизоїдна психопатія може виявлятися ще в дошкільному та молодшому шкільному віці у вигляді порушень контакту з однолітками, незвичності інтересів.

Дитина сприймає як небезпеку, щось таке, що намагається проникнути в її внутрішній світ і змінити його. Як наслідок виникає прагнення до усамітнення, звичайні подразники (гучні голоси рідних, ігри дітей, дотики) сприймаються як дуже сильні, ворожі. Незграбність моторики, яка є характерною для них, спричинює ще більший потік негативних емоцій від фізичного зіткнення з оточенням.

 Для багатьох дітей із шизоїдною психопатією характерним є прагнення до логічного, абстрактного пізнання оточуючого, рано виникають інтелектуальні інтереси до читання, фізики, математики, виникають своєрідні захоплення (малювання карт та схем, колекціонування, розведення комах ). Починаючи з підліткового віку можливе приятелювання з підлітками чи дорослими на основі спільних захоплень.

 Під час патопсихологічного обстеження привертає увагу ряд особливостей:

 • виражена негативна емоційна реакція на спробу скорочення дистанції, встановлення більш неформальних стосунків.
 • поза досліджуваного нерідко відбиває суперечність мотивації його поведінки.
 • під час виконання завдань на узагальнення й вилучення предметів в окремих випадках можлива орієнтація на слабкі ознаки предметів
 • самооцінка суперечлива, виділяються риси замкненості, сором'язливості.
 • коло інтересів відрізнятися від вікової норми, відбиваючи особливості компенсаційних механізмів.
 • дитина неохоче виконує нав'язані ззовні інструкції, але власної мети може досягати з великою наполегливістю, незважаючи на перешкоди й думку оточуючих.

Епілептоїдна психопатія може виявлятися з двох — трьох років у вигляді бурхливих і довготривалих негативно забарвлених емоційних реакцій.

Інертність психічних процесів призводить до вираженого нагромадження негативних емоційних станів, розрядка ж цього напруження може спричинюватися зовні незначним приводом.

Діти відчувають себе добре й упевнено тільки за умови достатньо стабільного оточення, чіткого режиму дня та стійкого обсягу вимог. Зміни, які вносяться оточуючими, навіть якщо вони самі по

1 2 3 4 5 6