Нові форми дипломатичного забезпечення економічних інтересів США на світових ринках

План

Вступ

1. Економічна дипломатія в сучасному світі

2. Загальна характеристика економіки США

3. Забезпечення економічних інтересів США на світових ринках

4. Досвід США щодо економізації зовнішньої політики України

Висновок

Список використаної літератури 


Вступ

Розвиток глобалізаційних процесів останніми роками поглибив економічну взаємозалежність країн та регіонів світу, одночасно підвищивши значення економічного потенціалу країн у зовнішніх двосторонніх відносинах та посиливши їхній геоекономічний вплив. У зв’язку з цим особливого значення набувають дипломатичні методи та інструменти відстоювання національних інтересів на світових ринках та в економічних відносинах з іншими країнами, які прийнято називати «економічною дипломатією».

Сучасні тенденції розвитку дипломатичних служб іноземних країн та світовий досвід доводять високу ефективність методів економічної дипломатії, що зумовлює необхідність запровадження останніх у вітчизняній зовнішньоекономічній практиці. Така робота, вимагає не тільки концептуальних змін або корекцій у підході до зовнішньоекономічної політики, але й певних тактичних заходів, пов’язаних з безпосередньою організацією процесу розподілу обов’язків між окремими органами державної влади та їхніми структурними підрозділами, а також з іншими питаннями кадрового забезпечення «економічної дипломатії».  


1. Економічна дипломатія в сучасному світі

Дипломатія безпосередньо належить до сфери зовнішньої політики і за своєю суттю є одним із головних і найбільш ефективних засобів її здійснення

Дипломатія — це діяльність щодо ведення переговорів, підписання міжнародних угод, вивчення основних тенденцій та перспектив розвитку як регіональних, так і глобальних міжнародних відносин.

Критеріальними ознаками дипломатії є:

- належність до сфери міжнародних відносин, сфери зовнішньої політики держави;

- застосування переговорів як основного інструмента здійснення мирними засобами міждержавних стосунків;

- наявність інституту державних службовців-дипломатів, які безпосередньо ведуть переговори і виконують всі інші функції, передбачені статутом дипломатичної служби кожної держави.

Безпека, підтримка миру й міжнародне політичне співробітництво становлять вищі цілі роботи дипломатів. Їхня діяльність будується на розумінні політичних сил, на дружбі, на примноженні кількості однодумців. Проте, наради на вищому рівні Великої вісімки і Європейського союзу із самого початку влаштовувалися заради вирішення проблем економіки й фінансів. Тематика такого роду являється початком інтеграційних об'єднань і першопричиною конфліктів. Якщо за старих часів союзи ґрунтувалися головним чином на релігійній спільності або спорідненні правлячих будинків, у недалекі часи — на військовій або політичній рівновазі й володінні територіями, то сьогодні на першому місці знаходиться економічна могутність, неухильне розширення товарообміну й присутність на світових ринках.

“Економічна дипломатія” визначається як специфічна область сучасної дипломатичної діяльності, пов'язана з використанням економічних проблем, як об'єкт і засіб боротьби й співробітництва в міжнародних відносинах. Економічна дипломатія, як і дипломатія, взагалі, є складовою частиною зовнішньої політики, міжнародної діяльності держави. Саме зовнішня політика визначає мету й завдання економічної дипломатії, що являє собою сукупність заходів, форм, засобів і методів, які використовуються для здійснення зовнішньої політики [5].

Активізація економічної дипломатії у якості одного з важливих

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні