OLAP технології

План

  1. Що таке оброблення й аналіз інформації?
  2. Що таке Online Analytical Processing (OLAP)?
  3. Можливості OLAP в Excel
  4. Компоненти програмного забезпечення, необхідні для доступу до джерел даних OLAP
  5. Відмінності під час роботи з вихідними даними OLAP та не-OLAP 

 

Що таке оброблення й аналіз інформації?

Аналітикам часто потрібно бачити загальну картину роботи певної компанії на ринку, загальні тенденції, які базуються на згрупованих даних, та працювати з цими даними, розбитими на певну кількість змінних. Оброблення й аналіз інформації — це процес видобування даних із бази даних OLAP та їх подальшого аналізу для отримання інформації, яку можна використовувати для прийняття ділових рішень. Наприклад, технологія OLAP та аналіз інформації допоможуть знайти відповіді такі типи питань щодо ділової інформації:

Наскільки різняться загальний об'єм продажів усіх товарів за 2007 рік і загальний об'єм продажів за 2006 рік?

Наскільки відрізняється рентабельність на цьому етапі порівняно з цим самим періодом протягом останніх п'яти років?

Скільки грошей витратили покупці віком від 35 років минулого року та як ця ситуація змінюється з часом?

Скільки товарів було продано у двох певних країнах/регіонах у поточному місяці порівняно з тим самим місяцем минулого року?

Як розподіляються покажчики рентабельності (як валовий прибуток, так і сукупні дані) для кожної вікової групи покупців за категоріями продуктів?

Також можна знайти відомості про партнерів, агентів із продажу, постачальників, клієнтів або покупців.

Що таке Online Analytical Processing (OLAP)?

Бази даних Online Analytical Processing (OLAP) полегшують створення запитів для оброблення й аналізу інформації. OLAP — це технологія баз даних, оптимізована для створення запитів та звітів, а не для проведення транзакцій. Вихідними даними для OLAP є бази даних Online Transactional Processing (OLTP), які часто зберігаються в інформаційних сховищах. Дані OLAP створюються на основі цих накопичених даних та впорядковуються в структурах, що дозволяють проводити складний аналіз. Дані OLAP також впорядковані ієрархічно та зберігаються в кубах, а не в таблицях. Це складна технологія, яка використовує багатовимірні структури, що надають швидкий доступ до даних для аналізу. Така організація полегшує відображення зведень високого рівня у звітах зведених таблиць або зведених діаграм, наприклад, обсягів продажу в країні або в регіоні, а також відображення відомостей про місця, де рівень продаж особливо високий або низький.

Бази даних OLAP створені для прискорення витягнення даних. Оскільки підрахунок сумарних значень здійснює сервер OLAP, а не Microsoft Office Excel, менше даних потрібно надсилати до Excel під час створення або змінення звіту. Такий підхід надає можливість працювати з набагато більшою кількістю вихідних даних, ніж у разі, якщо б дані було оформлено в традиційному стилі, коли Excel завантажує усі окремі звіти, а тоді підраховує сумарні значення.

Бази даних OLAP містять два основних типа даних: показники, які є числовими даними, кількості та середні значення, які використовуються для прийняття ділових рішень, та виміри, які є категоріями, використовуваними для організації цих показників. Бази даних OLAP допомагають організувати дані за багатьма

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні