Об’єкти промислової власності

на відміну від інших об’єктів, найімовірнішою є гарантія охорони запатентованого винаходу, оскільки є чітка можливість встановити факт порушення патенту через його недобросовісне використання.

Спосіб - процес виконання дій над матеріальним об’єктом (об’єктами). Частіше за все спосіб є певною послідовністю операцій, прийомів, необхідних для досягнення повного результату чи для створення того чи іншого продукту.

В США це поняття охоплює будь-які способи практичної діяльності людини. Для характеристики способу як об’єкта винаходу використовують терміни "спосіб", "метод", "прийом обробки". На відміну від статичної характеристики пристрою (що і як зроблено) характеристиці способу притаманна динамічність (що і як роблять). У формі винаходу "спосіб" характеризується діями (технологічними прийомами, операціями), що виконуються у певному порядку. При цьому досить чітко визначається матеріальний об’єкт, над яким виконуються дії. Спосіб характеризує певні ознаки (рис. 2. 3. ).  

Рисунок 2. 3 - Ознаки об’єкта винаходу "спосіб"

Як процеси виконання дії над матеріальними об’єктами, способи зазвичай бувають наступними:

- направлені на виготовлення продуктів (виробів, речовин і т. д. );

- направлені на зміну стану предметів матеріального світу без отримування конкретного продукту (транспортування, обробка, регулювання і т. д

);

- направлені на визначення стану предметів матеріального світу (контроль, вимірювання, діагностика і т. д. ).

В законах патентного права більшості країн передбачається, що дія патенту, який виданий на спосіб виготовлення продукту, поширюється і на продукт, котрий виготовлений безпосередньо цим способом.

В деяких країнах світу патентоспроможні способи профілактики, діагностування і лікування захворювання людини і тварини, наприклад, методи лікування (в Білорусі, Грузії, Росії, Румунії, Україні і Узбекистані), методи діагностування людей і тварин (в Білорусі, Грузії, Латвії, Румунії, Словенії, Україні, Узбекистані і Хорватії), способи діагностування і лікування людини та тварин (США).

Речовина - індивідуальні хімічні сполуки, до яких умовно зараховують високомолекулярні сполуки і об’єкти генної інженерії, композиції (сполуки, суміші, розчини, сплави тощо) і продукти ядерного перетворення (рис. 2. 4).

Штам мікроорганізмів, культури клітин рослини і тварини як об’єкт винаходу включає індивідуальні штами мікроорганізмів, культивованих клітин рослини і тварини, а також консорціуми мікроорганізмів.

2. Корисні моделі

Корисна модель - це нове і промислово придатне конструктивне виконання пристрою.

Об’єктом корисної моделі може бути таке конструктивне виконання пристрою, яке має явно виражені просторові форми, тобто характеризується не лише наявністю елементів і зв’язків між ними, але й формою виконання цих елементів, певним взаємним розміщенням.

Маючи на увазі те, що корисні моделі хоч і нагадують за своїми зовнішніми ознаками патентоспроможні винаходи - пристрої, але найчастіше менш значущі за своїм внеском у рівень техніки. До неї не застосовується такий критерій патентоспроможності, як „винахідницький рівень”. Простіше кажучи, корисна модель не обов’язково має бути талановитим результатом. Досить того, що вона є новою і промислово придатною.

3. Промислові зразки

Промисловий зразок - це нове художньо-конструкторське рішення виробу, яке визначає його зовнішній вигляд, відповідає вимогам технічної естетики, придатне до здійснення промисловим способом і дає позитивний ефект (результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання)

1 2 3 4 5 6 7