Об’єкти промислової власності

Об’єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування та їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу та призначені для задоволення естетичних і ергономічних потреб ( рис. 2. 5 )

Промислові зразки можуть бути об’ємними (моделі), площинними (малюнки) або комбінованими.

Об’ємні промислові зразки - це композиція, в основу якої покладено об’ ємно-просторову структуру, наприклад, зовнішній вигляд верстата, преса тощо. Площинні промислові зразки - це композиція, в основу якої покладено лінійно-графічне співвідношення елементів, наприклад, зовнішній вигляд етикетки, малюнка. Комбіновані промислові зразки характеризуються загальними ознаками, властивими об’ємним і площинним зразкам, наприклад, зовнішній вигляд пакета для товарів тощо.

Промислові зразки потрібно відрізняти від інших об’єктів промислової власності: винаходів, корисних моделей, об’ємних товарних знаків. Так, винаходи й корисні моделі, на відміну від промислового зразка, захищають технічну сутність об’єкта, яка може полягати в особливій формі об’єкта, своєрідному розміщенні та поєднанні його окремих частин, матеріалі об’єкта, наприклад, складі скла, структурі пакувального матеріалу тощо.

Чітких критеріїв розмежування творів декоративно-прикладного мистецтва, що охороняються авторським правом, і промислових зразків немає. Багато творів декоративно-прикладного мистецтва за відповідності їх умовам патентоспроможності можна також визнати промисловими зразками.

Деякі вироби можна визнати як промисловим зразком, так товарним знаком. У цьому разі можлива одночасна охорона об’єкта як промислового зразка, так і товарного знака і варто лише врахувати, що такі об’єкти виконують різні функції і їх оформляють по-різному

4. Знаки для товарів і послуг

Знаки для товарів і послуг (товарні знаки і знаки обслуговування) - це знаки, за якими товари і послуги одних осіб відрізняються від інших товарів і послуг інших осіб.        і-і

Саме товарний знак дає змогу відрізнити товари й послуги одних осіб М а о А-І від однорідних товарів і послуг інших осіб, а також часто замінює собою довге й складне найменування тієї чи іншої юридичної або фізичної особи. Товарний знак виконує функції індивідуалізації товарів і послуг через їхнє виділення з маси однорідних і подібних товарів і послуг, /||/|0ЛОІ вказівки на певну якість товарів і послуг, на джерело їх походження, а також реклами. Саме тому наявність товарного знака спрощує для забез споживача вибір товарів і послуг потрібної якості.

Зазвичай товарним знаком є позначення, розміщене на продукції, її упаковці або супровідній документації. Таке позначення розглядають як товарний знак лише тоді, коли його зареєстровано встановленим законом порядком.

Об’єктом товарного знака можуть бути словесні, образотворчі, об’ємні і інші позначення або їх комбінації, виконані в будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів.

Словесні знаки для товарів і послуг - це слова або сполучення Словесний знак простіше пов’язувати з фірмовим найменувань створюючи серії товарних знаків для однієї юридичної особи (підприємства, організації тощо).

Словесні знаки мають перед іншими видами знаків для товарів і послуг таку перевагу, як наявність фонетичного аспекту. Вони найчастіше мають більшу розрізняльну здатність та краще запам’ятовуються й відтворюються, ніж образотворчі. Словесний знак простіше пов’язувати з фірмовим найменуванням, створюючи серії товарних знаків для однієї юридичної особи (підприємства, організації тощо). Особливо значні переваги словесних

1 2 3 4 5 6 7