Об’єкти промислової власності

знаків для товарів і послуг з погляду реклами (приблизно 80% усіх знаків для товарів і послуг у світі словесні).

Словесні знаки поділяють на дві основні групи: знаки у вигляді слів природної мови та знаки у вигляді слів, утворених штучно. Природні слова зазвичай запам’ятовують краще, ніж штучні.

Образотворчі (художні) знаки - це конкретні й абстрактні зображення предметів, тварин, птахів, людей, орнаменти тощо. Розробляючи образотворчі знаки, найчастіше беруть до уваги характеристику товару, підприємства або послуг, для яких створюють знак, і виражають її, якщо це можливо, зображенням чого-небудь типового або конкретного.

Об’ємні знаки - це тривимірні зображення товару чи його упаковки. На відміну від промислового зразка, об’ємний знак для товарів і послуг не визначається винятково його функціональним призначенням, але дає змогу виділити виріб конкретного виробника з ряду однорідних товарів.

Комбіновані знаки - це комбінації елементів різного характеру: словесно-образотворчих, об’ємних та ін.

Поєднання конкретного словесного позначення з наочним образотворчим чи об’ємним позначенням слова, яке добре запам’ятовується й легко вимовляється, з виразним рисунком утворює комбінований знак для товарів і послуг

Причому словесна та графічна частини комбінованого знака мають бути взаємопов’язані композиційно й сюжетно й утворювати єдине ціле.

Знаки для товарів і послуг називають ще торговельними марками, які можуть бути особливого виду:

- звукові (позивні радіостанцій, музичні заставки до радіо- і телепередач);

- запахи (наприклад, запах кінського поту, що йде від оббивки крісел автомобілів марки „Мустанг”);

- ароматизатори, смакові добавки (наприклад, „синтетичний” присмак лісових ягід в жувальній гумці);

- різні за реалістичністю фігурки тварин на дорогих автомобілях;

- голограми, які разом з позначенням виробника додатково повинні служити свідоцтвом автентичності походження товару;

- для маркування відеопродукції (наприклад, відеокліпів).

Саме попереджувальне маркування у світовій практиці - один з основних доказів того, що знак для товарів і послуг був відомий і той, хто без відповідного дозволу його використовує, незважаючи на попереджувальне маркування, - свідомий порушник.

У ряді держав, наприклад, у США, Великій Британії, Канаді, Нідерландах, Швейцарії, Сирії, Індії, Пакистані та деяких інших попереджувальне маркування застосовують у вигляді літер ТМ. Але таке позначення означає, що знак охороняється не згідно з реєстрацєю, а відповідно до "принципу пріоритету" в його використанні, тобто введення в господарський обіг у вигляді, що надає йому можливість стати досить відомим (наприклад, використання в рекламі).

У більшості держав (зокрема в Україні) як попереджувальне маркування для зареєстрованого знака для товарів і послуг застосовують позначення ®, яке проставляють поруч зі знаком для товарів і послуг.

Права на знак для товарів і послуг отримують відповідно до чинного законодавства. Однак терміни розгляду заявок на видачу свідоцтва на відповідний знак часто становлять декілька років, що іноді навіть перевищує терміни існування самого суб’єкта господарювання (фізичної чи юридичної особи). Беручи до уваги таку ситуацію, доцільно після подання заявки на реєстрацію знака та отримання рішення про встановлення дати подачі заявки використовувати знак з попереджувальним маркуванням ТМ, а після

1 2 3 4 5 6 7