Облік виконання бюджету

План

 

1. Організація обліку виконання бюджету.

2. Баланс виконання бюджету.

3. Облік грошових коштів бюджету.

4. Облік доходів бюджету.

5. Облік видатків бюджету.

6. Визначення результатів виконання бюджеті.

 

1. Організація обліку виконання бюджету.

Облік виконання бюджету у фінансових органах покладений на відповідні служби залежно від рівня фінансового органу. Так, облік виконання Державного бюджету здійснює Управління бухгалтерського обліку та звітності в складі центрального апарату Державного казначейства та відділи бухгалтерського обліку і звітності територіальних органів Державного казначейства. Облік виконання місцевих бюджетів ведуть головні бухгалтерії у складі обласних, міських (міста Київ і Севастополь) фінансових управлінь державних адміністрацій, а також бухгалтерії районних, міських і районних у містах фінансових відділів.

Фінансові органи належать до бюджетних установ. Крім обліку виконання бюджету вони здійснюють облік виконання своїх кошторисів видатків. Облік виконання бюджету і облік використання кошторису у фінансових органах чітко розмежовані.

Завданнями обліку виконання бюджету є повне, своєчасне і достовірне відображення процесу виконання державного та місцевих бюджетів. Ця інформація має дуже важливе значення для управлінської діяльності в процесі виконання бюджету. Дуже важливим при цьому виступає правильна організація обліку виконання бюджету. Складовими організації обліку є:

- первинні документи, якими оформляються операції щодо виконання бюджету;

- облікові реєстри, в яких відображаються ті чи інші операції і порядок ведення запису в них;

- план рахунків з обліку виконання бюджету держави.

Усі операції з виконання бюджету оформляються документально. Документи, в яких відображаються всі операції, називаються первинними, оскільки вони є вихідними для ведення обліку.

Первинний документ — це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення (визначення наведено у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

Бухгалтерські документи підписують керівник фіноргану або його заступник і головний бухгалтер, а під час відсутності головного бухгалтера — заступник головного бухгалтера або старший бухгалтер

Для бухгалтерських записів операцій з виконання бюджету у фінансовому органі підставою є наступні належно оформлені документи:

1. Річний розпис бюджету з помісячною розбивкою.

2. Реєстр доходів, які надійшли до Державного бюджету за відповідний період.

3. Довідка про надходження до Державного бюджету.

4. Розпорядження на перерахування коштів з єдиного казначейського рахунка на рахунки нижчезазначених установ, організацій і підприємств.

5. Повідомлення по взаємних розрахунках (ф. № 11).

6. Платіжні доручення на перерахування коштів із Державного бюджету розпорядникам коштів (типова форма № 0401002).

7. Протокол взаєморозрахунків між розпорядником коштів та платником податків.

8. Меморіальний ордер (ф. № 274).

9. Періодична і річна звітність розпорядників коштів про використання виділених бюджетних коштів (про виконання кошторисів доходів і видатків по бюджету).

10. Виписки установ банків із рахунка для обліку доходів з додатками копій платіжних документів. Щоденна банківська звітність (ф. № 412-Д), місячна банківська звітність (ф. № 412).

Документи, які надійшли в бухгалтерію, перевіряються;

- за формою: наявність усіх реквізитів і підписів;

- за змістом: законність операції, правильність арифметичних розрахунків тощо.

Прийняті до обліку документи оформляються загальним меморіальним ордером за всіма операціями за день.

Бухгалтерський облік операцій з виконання

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні