Обробка та інтерпретація інформації

рівні передбачає відбір істотних властивостей особистості, розкриття внутрішніх зв'язків між ними.

Сучасні російські психологи А. Невський і Л. Виготський виокремлюють такі три рівні у розвитку діагнозу:

1) симптоматичний (емпіричний) діагноз, що обмежується констатацією певних особливостей або симптомів, на підставі яких безпосередньо роблять висновки. Цей тип діагнозу не є науковим, оскільки не встановлює причин і не вказує на сутність процесу, що є основою симптомів;

2) етіологічна діагностика, що враховує не тільки симптоми, а й причини, що їх зумовили. Помилки етіологічного діагнозу зазвичай зумовлюють спрощене розуміння етіологічного аналізу (вказуються найвіддаленіші причини або загальні і малозмістовні формули), незнання причин, що детермінують явище, зосередження на опосередкованих причинах. Дослідник повинен з'ясувати механізм виникнення симптомів;

3) типологічна діагностика. Індивідуальні ситуації, як правило, можна звести до певних типів, за якими розгортається досліджуване явище, процес.

Отже, діагностичне дослідження характеризує відмінності, що існують між психологічним вимірюванням і психологічним діагнозом. Психологічне вимірювання передбачає встановлення симптомів, а діагноз є остаточним, чітко сформульованим висновком про досліджуване явище загалом.

Психодіагностичним дослідженням властивий індивідуально-психологічний підхід, однак він повинен доповнюватися соціально-психологічним. Соціальні ситуації можуть конкретизувати різноманіття поведінкових виявів властивостей особистості.

Психодіагностичне дослідження завершується розробленням програми дій, які необхідно реалізувати у зв'язку з отриманими висновками, рекомендаціями щодо вибору оптимальних методів терапії захворювання, реабілітації тощо.

 

Література

  1. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика личности. - К.: Здоров'я, 1989.
  2. Галян І. Психодіагностика / Навч. посібн. – К.: Академвидав, 2009. – 464 с.
  3. Кулагин Б. В. Основы профессиональной психодиагностики. - Л.: Медицина, 1984.
  4. Романова Е. С. Психодиагностика: Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2006.Шмелев А. Г. Психодиагностика личностных черт. - СПб.: Речь, 2002.
1 2

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні