Оцінка доцільності правової охорони інтелектуальної власності

ціннішими активами, ніж неохоронювані результати творчої діяльності. Інтелектуальна власність є розпізнаною й має значні юридичні права та засобами проти злодійства і порушень. її набагато легше виразити кількісно на переговорах стосовно ліцензування або в інших ділових угодах, ніж неохоронювану інформацію. Крім того, інтелектуальну власність можна використовувати як додаткову заставу в угодах про заставне фінансування. Банки віддають перевагу конкретній власності, зокрема й інтелектуальній. Поки що в Україні така практика трапляється рідко.

У табл. 3. 1 зібрано деякі з основних чинників, які треба розглянути при визначенні того, чи виправдовує певний ідентифікований об'єкт який-небудь охорону узагалі.

Чинники, що впливають на рішення про охорону

Об'єкт охорони відповідає бажанням споживачів

Об'єкт охорони не відповідає бажанням споживачів

Об'єкт охорони сприяє досягненню цілей компанії

Об'єкт охорони ніяк не співвідноситься з цілями компанії

Об'єкт охорони поліпшує становище компанії на ринку

Об'єкт охорони не чинить жодного впливу на становище компанії на ринку

Ринок дозрів і готовий прийняти технологію, що містить об'єкт охорони

Ринок або не дозрів, або не готовий прийняти технологію, що містить об'єкт охорони

Об'єкт охорони поліпшує становище компанії в сфері підписання угод

Об'єкт охорони не поліпшує становища компанії в сфері підписання угод

Об'єкт охорони має потенціал ліцензування

Об'єкт охорони не має жодного потенціалу ліцензування

Об'єкт охорони має достатню цінність, щоб виправдати обмежені капітальні витрати

Об'єкт охорони не вартий інвестування обмеженого капіталу

Захищений об'єкт містить у собі вимірювані активи

Незахищений об'єкт може й не містити вимірюваних активів

 

Якщо в результаті розгляду відповідних чинників на користь і проти охорони можна дійти висновку, що всі "за" та "проти" збалансовані, то варто обрати варіант правової охорони нового об'єкта

Краще помилитися, вибравши охорону інновації або ідеї спочатку як комерційної таємниці з дуже малими капітальними витратами, ніж надалі шкодувати про втрачену можливість. Пізніше завжди можна прийняти рішення про доцільність продовження правової охорони.

Охороняючи інновації тимчасово як комерційні секрети, можна заощадити час для додаткової оцінки того, чи є нова технологія цінністю для компанії. Коли змінюється споживчий попит, то технологія, яку визнавали малоцінною, може зненацька стати цінною. Отже, охорона інновацій комерційною таємницею, принаймні тимчасовий, дасть змогу пізніше прийняти рішення про подальшу правову охорону, коли буде отримано нову інформацію. Навпаки, за незахищеності нових ідей від початку виникає значний ризик втрати взагалі можливості правової охорони їх у майбутньому. Якщо від самого початку нові ідеї не класифікуються як комерційні таємниці, працівники компанії можуть не дотримуватися розумної обережності, щоб охороняти їх у відповідному режимі.

Однак перед тим як використовувати власні інновації, потрібно мати на увазі, що ті з них, які автор вважає новими, можуть виявитися такими, на які вже хтось інший має права інтелектуальної власності. Отже, варто визначити, чи є нова ідея доступною для використання, до того як компанія через свою необізнаність почне використовувати її або порушувати чиїсь права власності. Перш ніж сліпо впроваджувати інновацію в будь-який товар,

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні