Оцінка інтелектуальної власності та її вплив на вартість міжнародної компанії

та (або) відповідним чином не оформлений, можуть виникнути питання про правомірність внесення того або іншого об'єкта до статутного капіталу господарського товариства.

Оцінка вартості інтелектуальної власності відповідно до Міжнародних стан­дартів оцінки здійснюється з метою визначення:

оподатковуваної бази майна фірми;

вартості інтелектуальної (промислової) власності, яка вноситься до статутногокапіталу;

вартості виняткових прав, що передаються на основі договору про передачуправ на об'єкт інтелектуальної власності або ліцензійного договору на право використання такого об'єкта;

розміру компенсації, яку необхідно виплатити згідно з чинним законодавством правовласнику інтелектуальної власності за порушення його виняткових (май­нових) прав.

  Необхідність оцінки вартості інтелектуальної власності виникає також у разі внесення її до інноваційних, інвестиційних проектів; у разі розширення ринків збуту (шляхом надання франшизи тощо); у разі страхування, передачі інтелекту­альної власності в заставу з метою отримання кредитів; визначення збитку, завда­ного неправомірним використанням об'єктів інтелектуальної власності; у разі банкрутства підприємства в процесі його ліквідації з метою задоволення позовів кредиторів. При цьому розрахунки вартості об'єктів інтелектуальної власності, здійснені для одних цілей, не можуть бути використані для інших. [1, стр. 30-31]

     Таким чином, головною метою оцінки інтелектуальної власності є зарахування її на баланс підприємства, що дозволяє підвищити економічну ефективність його діяльності шляхом збільшення оборотних коштів за рахунок амортизаційних відрахувань, збільшення статутного фонду та прибутку підприємства, за рахунок можливості використання інтелектуальної власності як об’єкта товарно-грошових відносин.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Святоцький О.Д. Інтелектуальна власність в Україні:правові засади та практика:Т. 4. Оцінка інтелектуальної власності. Бухгалтерський облік та оподаткування. – К.: ін ЮРЕ, 1999.

2. Нормативные акты и документы поверенного: Т.1. Международные договоры и соглашения в области охраны промышленной собственности. – М.: ВНИИПИ, 1995.

3. Шнейдеман Л.З. Учет нових видов имущества и операцій. – М.: Бух. учет, 1993

4. Астахов В.П. Нематериальные активы. – М.: Бух. учет, 1996.

5. Котарбинский Т. Трактат о хорошей работе: Пер. с польск./ Под ред. Г.Х. Попова. – М.: Экономика, 1975.

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні