Оцінка розвитку комбінаторних здібностей

Образне мислення складає істотний чинник творчості в багатьох областях діяльності людей, особливо там, де комбінаторні образи, що виникають на основі асоціацій і дисоціацій, є переважаючими [5; 6]. Сукупність способів практичної побудови таких образів в даний час виділилася в окрему дисципліну - комбінаторику, - що відноситься до різних видів діяльності: науковою, технічною, художньою і багатьом іншим [9]. Комбінаторика в найзагальнішому вигляді - це система способів і прийомів пошуку і знаходження різноманітних з'єднань, перестановок, поєднань, розміщень даних або заданих частин і елементів в порядку і стосунках, визначених метою і умовами якогось завдання [4]. Пряме навчення цим способам в дитячому віці малоефективно і через нестачу знань у дітей, і, головне, тому, що основа комбінаторної діяльності - пошук, прагнення до якого і інтуїція складають особливу здатність, розвиток останньою значною мірою залежить від типу навчання [2]. Тому розробка методики, що фіксує зміни в розвитку комбінаторних здібностей дітей може бути корисною для педагогічної психології і шкільної практики.

Побудова методики грунтувалася на загальних принципах комбінаторики і, зокрема, того її розділу, який в математиці, технічній естетиці, дизайні і прикладному мистецтві прийнято називати "орнаментикою" [3]. Виходячи з цього, а також з можливостей школярів різних віків визначалися вимоги до змісту і техніки виконання комбінаторного завдання. Цим розділом є знайомий дітям ще по дошкільному досвіду жанр орнаменту в смузі, складений з набору однакових квадратів - абстрактних фігур, які дозволяють дитині і складати безпосередньо з них узор, і представляти на їх місці різні зображення чогось конкретного

Вимоги завдання (мета) були вибрані з області художнього конструювання, як що найявніше виявляють здатність будувати образи, керуючись принципами краси [7], а універсальним структурним принципом естетики "міри" - побудова ритму [8]. Відчуття ритму формується у дітей ще в ранньому віці, а його базові підстави - повторення і чергування - легко розуміються навіть дошкільниками.

Таке тестове завдання може стати таким, що діагностує при введенні в неї умов - обмежень, стимулюючих цілеспрямований (а не хаотичний) пошук багато і різних ритмічних побудов, які дозволяють ранжирувати кожне з них як по об'єктивній складності орнаментальних комбінацій, так і по вікових можливостях дітей. Такими умовами в завданні є співвідношення величин простору і елементів побудови орнаменту. З одного боку, це умови, що обмежують численне і тривале використання якогось одного вже знайденого способу і тому стимулюючого пошук нового, а з іншої - що не перешкоджають знаходженню всіх можливих способів: від простих до найскладніших - універсальних.

Стимулом творчого пошуку випробовуваними різних рішень задачі є і та обставина, що простота матеріалу (смуга і однакові квадрати) спочатку створює у них враження легені і дуже обмеженої кількості можливих способів побудови ритмічних комбінацій. Проте ті з них, хто від відтворення раніше бачених образів переходить до пошукових комбінаторних дій, починають інтуїтивно знаходити все нові способи побудов і їх численні варіанти. Насправді ж завдання навіть простими - приватними - способами дозволяє побудувати більше 50 ритмічних фігур, а можливості складного універсального способу (не тільки для смуги, але і для різних просторів і об'ємів) практично обмежений тільки довжиною смуги і кількістю елементів.

Процедура методики, обробка експериментальних матеріалів і

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні