Оформлення прав інтелектуальної власності на об'єкти промислової власності

№3687-ХП «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (в редакції Закону № 850-IV від 22.05.2003)Закон України від 15.12.1993 року №1576-ХП «Про охорону прав на промислові зразки» (із змінами, внесеними згідно із Законами № 850-IV від 22.05.2003)Право інтелектуальної власності/ За ред. О А.Підопригори, О.Д.Святоцького.-К.,2004.Андрощук Г.А., Работягова Л.И. Патентное право: правовая охрана изобретений. -К., 2011.Паламарчук В. Інтелектуальна власність у правовому вимірі / Право України. - 2010. - №10. - С61-66.Шишка Р.Право інтелектуальної власності: погляд на проблему/ Право України. - 2009. - №1. - С.57-59.Мельник О. Цивільно-правовий захист патентних прав: проблемні питання / Право України. - 2009. - №2. - С.74-78.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні