Охорона праці у перукарській справі

Охорона праці у перукарській справі 

Це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних засобів направлених на збереження здоров’я і працездатності в процесі роботи.

Соціально-економічне значення охорони праці.

 1. Реалізація конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров’я в процесі трудової діяльності.
 2. Регулювання відносин між власником і працівниками в питаннях охорони праці.
 3. Встановлення єдиного порядку в організації охорони праці.
 4. Надання права працівникові відмовитись від виконання роботи, якщо це загрожує життю чи здоров’ю.
 5. Збереження середнього заробітку за період простою не повинні працівника.
 6. Перехід працівника за його згодою на легшу роботу , відповідно до висновку медико-спеціальної експертної комісії (МСЕК).
 7. Обов’язкове соціальне страхування працівників від нещасних випадків і професійних захворювань.
 8. Виплата одноразових допомог.
 9. Надання пільг і компенсації за важкі  і шкідливі умови праці.
 10. Забезпечення спецодягом і спецвзуттям і засобами  індивідуального захисту (ЗІЗ).
 11. Відшкодування матеріальної  шкоди.
 12. Забезпечення комплексного вирішення задач.
 13. Охорона праці жінок, неповнолітніх і інвалідів.

Види інструктажів питань охорони праці.

 1. Вступний;
 2. Первинний;
 3. Черговий;
 4. Позачерговий;
 5. Цільовий.

Основи електробезпеки.

Електробезпека – це система організаційних засобів і заходів направлених на захист людей від ураження електричним струмом, електромагнітний випромінюванням і статичною напругою.

Види електротравм

 1. Електричний удар;
 2. Електричний опік;
 3. Електрична механізація шкіри;
 4. Електрична офтальмія;
 5. Електричні знаки.

Порогові значення електричного струму.

 1. Поріг відчуття електричного струму – 0,5-1,5 мл Ам
 2. Невідпускаючий струм – 10-15 мл. А.
 3. Смертельне значення струму – 100 мл. Ам. (0,1А).  

Правила охорони праці для перукарень . Загальні положення.

Особи винні в порушені норм з охорони праці несуть дисциплінарну , адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством. В основу правил покладені вимоги державних  стандартів і завдання щодо їх впровадження. Усі нормативно-технічні документи і інструкції з техніки  безпеки, та виробничої санітарії, що видаються і діють на підприємствах повинні відповідати вимогам цих правил.

Працівники, що працюють в перукарнях повинні:

 1. Пройти медичний огляд відповідно до Положення про медичний  огляд працівників певних  категорій.
 2. Пройти інструктаж і навчання безпечним методом роботи і перевірку знань відповідно до типового Положення про навчання працівників з питань охорони праці.
 3. Знати правила гасіння вогню і вміти застосовувати перші засоби гасіння пожеж.

Відповідно до переліку робіт з підвищеною небезпекою працівники проходять попереднє спеціальне навчання і перевірку знань  з питань охорони праці не рідше 1 разу на рік. Розслідування аварій і нещасних випадків проводиться в порядку встановленому  Положенням про розслідування та облік нещасних випадків професійних захворювань і аварій на підприємствах, установах і організаціях.

Усі підприємства забезпечують аптечкою, що містить у собі набір необхідних засобів для надання першої медичної допомоги. У разі нещасного випадку негайно надається перша медична допомога.

Вимоги до влаштування та утримання території підприємства, будівель, приміщень та споруд.

 1. Перукарні розміщенні в будівлях, суспільних торгівельних центрах, комплексних приймальних пунктах.
 2. Перукарня повинна мати ізольований  вхід.
 3. Прилегла до перукарні територія повинна задовольняти вимоги санітарних норм.  

Виробничі та допоміжні приміщення

Виробничі та допоміжні приміщення перукарень повинні відповідати вимогам санітарних норм. Площа

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні