Операційна система Windows

будь-яку кількість символів в імені або розширенні шаблона.

Приклади:

1) для документів План1997. хls, План1998. xls і План1999. хls шаблоном є План199 ?. . хls;

2) для документів План1999. хls і План2000. хls шабло­ном є План*. хls;

3) для документів План2001. хls і План2001. dос шабло­ном є План2001. *;

4) для всіх вищенаведених файлів шаблоном є *. *.

Операційна система Windows може читати і записува­ти імена файлів інших ОС (Unix, OS/2, Windows NT і т. д. ).

Папки 

Складовими елементами ПК як сховища інформації є диски (жорсткі, гнучкі та компакт-диски). Кожний з них зберігає файли, які можна упорядкувати за певною тема­тикою у папки. Кожна з папок, у свою чергу, може міс­тити файли й інші підпапки. Таким чином, для користу­вача папка — це місце, де зберігаються документи, додатки та інші підпапки, а з точки зору ОС — місце на диску, в якому зберігаються імена файлів, відомості про розмір, час останнього поновлення кожного файла і т

д.

Файлова система — сукупність папок і файлів, що збе­рігаються на зовнішніх носіях ПК.

Кожна папка на диску зображається значком (). Із погляду ОС Windows кожний диск і комп'ютер у ціло­му також є папками. Проте через їхню специфіку вони подаються спеціальними значками з зображенням диска () та комп'ютера ( ).

Папки доцільно створювати тільки на жорстких і ком­пакт-дисках, що мають значні ємності пам'яті, а отже, ве­лику кількість файлів.

Розміщення файлів у різних папках дає змогу:

• виділити в окремі групи логічно однорідні файли (наприклад, усі додатки або всі файли з даними);

• виділити всі файли, що належать деякій підсистемі (наприклад, ЕТ, текстовому редактору, підсистемі нарахування заробітної плати і т. д. );

• виділити всі файли кожного користувача, якщо ком­п'ютер експлуатує кілька користувачів.

Папці присвоюється ім'я. Вимоги до нього ті самі, що й до імені файла. Як правило, розширення не використо­вується (наприклад, Личные письма, Мои документи).

На кожному диску може бути кілька папок, що, у свою чергу, містять інші підпапки. Кожна папка, крім підпапок, може містити ще й файли. Так утворюється ієрархічна де­ревоподібна структура папок на диску.

Повне ім'я файла 

При деревоподібній файловій структурі перед ім'ям файла необхідно вказати його місце розташування — ланцюжок підпорядкованих папок. Такий ланцюжок на­зивається шляхом, абомаршрутом. При цьому імена підпапок розділяються символом « \ ». Останній записується після імені дисковода, а також перед ім'ям файла.

Таким чином, повне ім'я файла задається такими еле­ментами:

• ім'ям дисковода;

• маршрутом (ланцюжком імен папок, в якому кожна наступна є підпапкою попередньої);

• ім'ям файла, що завершує ланцюжок (файл має міс­титися в останній згаданій папці).

Повне ім'я файла має такий формат:

[дисковод:] [\шлях\] ім'я файла

Елементи повного імені файла, що містяться у прямих дужках, можуть бути відсутніми (наприклад, якщо файл знаходиться на

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні