Оперативна пам'ять комп'ютера

(бітів) - 0 або 1.

Головна завдання, що стоїть перед комп'ютером при роботі з пам'яттю - це знайти дані чи команду, тобто визначити місце знаходження потрібної інформації у пам'яті.

Процесор повинен мати змогу звертатись до кожної окремої комірки пам'яті в довільному порядку. Тому кожна комірка має свій власний порядковий номер. Ці номери називаються адресами. З адресами оперують команди програми.

Інформація в мікросхемах ОЗП зберігається доти, доки на них подано напругу. Після вимикання ЕОМ мікросхеми залишаються без живлення, й інформація у ОЗП зникає.

Постійна пам'ять (ПЗП) забезпечує зберігання програм і даних, призначених для початкового завантаження системи введення-виведення і обслуговування апаратури (BIOS). У ПЗП зберігаються програми, які перевіряють працездатність комп'ютера після вмикання і після цього завантажують операційну систему в оперативну пам'ять.

Постійна пам'ять типу ROM програмується при виготовленні методами інтегральної технології за допомогою масок. . Це дійсно постійна пам'ять, вміст якої споживач змінити не може.

Постійні ЗП, вміст яких може програмуватися користувачем, позначаються PROM. В ЗП типу PROM програмування здійснюється створенням або руйнуванням спеціальних перемичок. В PROM вміст може програмуватися однократно.

В EPROM інформація може стиратися шляхом опромінення кристалу ультрафіолетовими променями, а в EEPROM - електричними сигналами

Програмування PROM і репрограмування EPROM та EEPROM проводиться в звичайних лабораторних умовах за допомогою або спеціальних програматорів, або спеціальних режимів без спеціальних приладів (для EEPROM). Занесення даних в EPROM та EEPROM здійснюється електричними сигналами.

Флеш-пам'ять (Flash-Memory) подібна до EEPROM, але має свої особливості. Тут стирання інформації здійснюється або для всієї пам'яті одночасно, або для достатньо великих блоків. Вона є технологічною і має хороші параметри. В сучасних комп'ютерах широко використовується як носій BIOS.

Адреса інформації - це номер першого байта із всіх байтів, що містять цю інформацію.

Об'єм пам'яті комп'ютера - це кількість байтів, що містяться в ній.

Чим більший обсяг пам'яті, тим більше даних і програм можна може вмістити, тим більше задач можна розв'язати за допомогою комп'ютера.

Чим же визначається обсяг доступної пам'яті комп'ютера, тобто яке найбільше число можна використати для вказівки адреси?

Адреса представляється у двійковому коді. Отже найбільше значення адреси визначається кількістю бітів, що використовується для його представлення:
28 = 256 ( від 0 до 256, якщо адресою є восьмирозрядний код );
216 = 65536 ( від 0 до 65535, якщо адресою є шістнадцятирозрядний код);
232 = 4 294 967 296 ( від 0 до 4 294 967 295, якщо адресою є тридцятидвохрозрядний код ).

Обмін даними між ЦП і пам'яттю здійснюється за допомогою спеціального пристрою, що називається шиною.

Шина - це пристрій. призначений для обміну інформацією між ЦП і пам'яттю комп'ютера.

Шина - це набір ліній, кожна з яких передає один біт інформації.

Ширина шини - це кількість бітів інформації. що одночасно передаються по шині.

Для

1 2 3 4 5 6 7 8