Оперативно-розшукові обліки

План

1. ІС «Інтегрований банк даних».  

2. ІС «Розшук».  

3. ІС «Пізнання».  

4. ІС «Арсенал».  

5. ІПС за прізвищами та дактилоскопічним обліком криміногенних осіб.  

6. ІС «ОАЗИС».  


1. ІС «Інтегрований банк даних»

ІС «Інтегрований банк даних» (ІБД) призначена для оперативного забезпечення працівників і підрозділів ОВС інформацією для розшукової діяльності, розслідування і попередження злочинів, надання аналітичної, статистичної та контрольної інформації для розробки і прийняття обґрунтованих оптимальних рішень на всіх рівнях управління. Система містить інформацію про осіб криміногенних категорій (особливо небезпечні рецидивісти, «гастролери», оголошені у міждержавний розшук, бродяги); нерозкриті тяжкі злочини, викрадену, вилучену, знайдену зброю; номерні речі; транспортні засоби, викрадені в Україні та країнах СНД. Передбачається поєднання обліків зареєстрованого та викраденого транспорту, що дасть змогу виявляти викрадений транспорт на етапі реєстрації, підвищити достовірність масивів і надавати на запити ОВС більш повну інформацію.

В ІБД ведуться інформаційні обліки «Особа», «Річ», «Зброя», «Угон», «Злочин», «Антикваріат», при цьому можна включати додаткові інформаційні обліки, не порушуючи існуючі об’єкти.

ІБД забезпечує пошук:

  • осіб за фрагментами установчих даних, описами, дактилоформулами;
  • злочинів за документами, описами;
  • територіальних об’єктів за фрагментами установчих даних;
  • антикваріату за фрагментами установчих даних, описами;
  • автомототранспорту за фрагментами установчих даних (номерами агрегатів або державними номерними знаками);
  • номерних речей за фрагментами установчих даних (безпосередньо речі або її номерної деталі);
  • зброї за фрагментами установчих даних (безпосередньо зброї або її номерної деталі)

Для отримання інформації за вмістом ІБД призначена підсистема оброблення запитів абонентів у режимі безпосереднього доступу до ІБД через телефонні канали зв’язку. Оперативно-розшукову інформацію можна одержати також в черговій частині УОІ МВС України.

2. ІС «Розшук»

ІС «Розшук» призначена для централізованого збирання інформації від ініціаторів розшуку про осіб, що розшукуються і встановлюються, які оголошені в регіональний, державний, міждержавний розшук, її оброблення та надання за запитами працівників ОВС, інших зацікавлених міністерств і відомств. Функціонування ІС (рис. 1) регламентовано Законом України від 18. 02. 1992 р. «Про оперативно-розшукову діяльність» і відповідними наказами та розпорядженнями МВС України.

Інформація збирається ініціаторами розшуку на регіональному рівні в управліннях (відділеннях) оперативної інформації (УОІ/ВОІ) ГУ-УМВС, обробляється і передається каналами електронної пошти до УОІ МВС України для об’єднання з інформацією, яка надійшла з інших регіонів. Концентрація інформації про розшукові справи в УОІ МВСУ дає можливість вчасно надсилати відомості про осіб, оголошених у міждержавний розшук на території України, до Голов­ного інформаційно-обчислювального центру МВС Російської Фе­дерації і стежити за передорученням розшуку. Інформація про осіб, що розшукуються в країнах СНД, надходить в електронному вигляді і інтегрується до банку даних. Після узагальнення вся інформація розсилається електронної поштою в УОІ/ВОІ ГУ-УМВС України. Отже, кожна інформаційна служба областей України має загальний масив інформації про осіб, оголошених у регіональний, державний і міждержавний розшук.  

Рис. 1. Функціонування ІС «Розшук»

3. ІС «Пізнання»

ІС «Пізнання» призначена для обліку осіб, зниклих

1 2 3 4

Схожі роботи