Оперативно-розшукові обліки

безвісті, невпізнаних трупів, невідомих хворих; проведення пізнавальних заходів щодо цих категорій осіб в автоматизованому режимі; надання рекомендацій на проведення пізнавальних заходів.

Документом для формування бази даних та оброблення запитів є пізнавальна карта, яка надсилається з УОІ ГУ-УМВС в областях до МВСУ. Запити на перевірку надсилаються поштою, телетайпом або електронною поштою.

Для системи характерні нагромадження і зберігання великих обсягів інформації; розширені можливості доступу до даних; підтримка значної кількості типів даних, у тому числі широкого спектра промислових стандартів графічних об’єктів; забезпечення багатокористувацького режиму роботи.

Основні складові системи:

1) підсистема авторизації користувачів, що забезпечує захист від несанкціонованого доступу;

2) підсистема вводу, що дає змогу нагромаджувати інформацію і здійснювати її логічний контроль;

3) підсистема пізнання;

4) підсистема резервного копіювання/відновлення, яка забезпечує можливість відновлення системи в разі виникнення збоїв.

  • До банку даних вводяться такі характеристики осіб, які варіюються для різних категорій останніх і об’єднані у логічні групи: установчі дані — ОВС, що надав інформацію, дактилоформула, формула обліку, стать, дата зникнення (виявлення), дата народження (смерті), вік, зріст (довжина трупа), національність (расовий тип), розмір голови, розмір ноги, група крові, місце зник­нення (виявлення), прізвище, ім’я, по батькові, фотографія, дата фотографування;
  • характерні прикмети — місцезнаходження прикмети (двозначний числовий код області тіла людини), опис прикмети відповідно до словника прикмет, текстова фабула, що доповнює й уточнює прикмету;
  • стан зубів — зубна формула (опис стану кожного зуба відповідно до словника);
  • особливості зовнішності — словесний портрет зовнішності особи за словником зовнішності;
  • одяг — вид, колір, матеріал одягу за відповідними словниками, а також текстова фабула, що уточнює і доповнює інформацію про одяг;
  • хвороби;
  • додаткові відомості. Для безвісті зниклих — місце народження, місце мешкання, професія, обставини зникнення, дані про судимість, можливе місце мешкання. Для невпізнаних трупів — стан трупа, причина смерті, дата розтину трупа, час поховання (дата), місце поховання (номер могили);
  • додаткові дані — дата подачі заяви; дата заведення пошукової справи; номер справи; дата надання оперативної інформації; ОВС, що надав інформацію; дата постановки на облік в області; дата перевірки за обліками області; дата постановки на облік у МВС; дата перевірки за обліками у МВС; дата направлення інфор­мації до Москви; особа, яка здійснювала перевірку правильності заповнення документа; дата постановки на облік у БД; користувач, який здійснив введення інформації.

Для перевірки правильності заповнення пізнавальної карти, коригування даних, зняття осіб з обліку та підрахунку статистики підсистема вводу забезпечує пошук за номером і датою заведення справи, ОВС, що надав інформацію, датою зникнення (виявлення), датою постановки на облік, статтю, прізвищем, ім’ям, по батькові (для безвісті зниклих). У разі зняття осіб з обліку фізичне вилучення інформації з бази не відбувається, що дає змогу поновити інформацію в разі помилкового зняття з обліку, переглянути інформацію і сформувати повні статистичні дані.

Процес пізнання заснований на порівнянні прикмет та інших характеристик облікових об’єктів. Для підвищення ефективності і достовірності прикмети і характеристики розділено на дві групи залежно від ідентифікаційної цінності. Першу групу складають прикмети, які дають

1 2 3 4

Схожі роботи