Оперативно-розшукові обліки

можливість з високою ймовірністю відсіяти об’єкти з великими розбіжностями — категорія обліку, стать, дата зникнення (виявлення), вік, зріст (довжина трупа), істотні характерні прикмети (наприклад, ампутації).

До другої групи входять прикмети, що дають змогу в сукупності з іншими прикметами цієї групи визначати основних кандидатів для остаточної ідентифікації: стан зубів, характерні прик­мети, особливості зовнішності, одяг.

Процес ідентифікації організовано в три етапи:

1) вибірка об’єктів на основі прикмет з першої групи;

2) робота з одержаною вибіркою — для кожного об’єкта обчислюється сумарний коефіцієнт відповідності його параметрів (прикмет і характеристик) параметрам об’єкта, що ідентифікується;

3) упорядкування вибірки за зменшенням сумарного коефіцієнта відповідності або будь-якої його складової (наприклад, за складовою, утвореною завдяки аналізу одягу), візуальний аналіз експерта, ухвалення рішення в кожному конкретному випадку, яке фіксується в БД. Експерт також може надати рекомендацію на проведення пізнавальних дій. Після підтвердження з ОВС про проведені дії, в разі впізнання, цей факт записується у БД, особа автоматично знімається з обліку і у подальших процедурах пізнання системою до уваги не береться.

4. ІС «Арсенал»

Єдина система централізованого номерного обліку вогнепальної зброї у системі МВС України «Арсенал» створена з метою здійснення всебічного контролю за зброєю згідно з дорученням Кабінету Міністрів України. ІС «Арсенал» створено на базі наявного в УОІ (ВОІ) ГУМВС, УМВС масиву «Мисливець», який регламентується наказом МВС України № 170-93

У ній містяться дані про вогнепальну, пневматичну, калібру понад 4,5 мм та швидкістю польоту кулі понад 100 м/с зброю; холодну зброю; спеціальні засоби самооборони, заряджені речовинами сльозоточивої та подразнюючої дії (газові пістолети та револьвери, що перебувають у користуванні громадян і організацій); дані про зброю органів внутрішніх справ, військових частин, навчальних закладів системи МВС та про зброю, що зберігається на складах військових баз МВС. Реквізитами, що зберігаються, є вид зброї, серія, марка, модель, номер, калібр, рік випуску, призначення, право власності, дата видачі дозволу, область, орган, який видав дозвіл, прізвище, ім’я та по батькові влас­ника, дата народження, відомості про зняття з обліку, дата введення/коригування даних. Структурно ІС «Арсенал» поділяється на підсистеми обласного і державного рівня. Обмін інформацією між ними здійснюється каналами електронної пошти.

Система забезпечує пакетне введення інформації у формати вхідних документів; інтерактивне введення інформації; коригування бази даних; пошук документів за номерами, серіями; пошук документів за фрагментами установчих даних. За допомогою інформації з ІС «Арсенал» встановлюється належність зброї за її номерами, контролюється переміщення зброї від одного власника до іншого.

5. ІПС за прізвищами та дактилоскопічним обліком криміногенних осіб

«ІПС за прізвищами та дактилоскопічним обліком криміногенних осіб» містить обліки оперативно-довідкової картотеки (ОДК) та дактилоскопічні обліки Управління оперативної інформації та державного науково-дослідного експертно-криміналіс­тичного центру МВС України і забезпечує:

  • зберігання, нагромадження, ведення, автоматизований облік та видачу у встановленому порядку ОВС, СБУ, прокуратурі, судам та іншим правоохоронним органам оперативно-довідкової інформації на осіб (у тому числі іноземців та осіб без громадянства), які скоїли злочини на території України, були заарештовані, засуджені, затримані за бродяжництво, зникли від слідства та суду;
  • ідентифікацію осіб, які приховують
1 2 3 4

Схожі роботи