Орфографія

приголосним вимовляється [у] нескладовий.

Буква ве позначає звук [в] та [у]

Буква и позначає звук [и]

Буква че позначає звук [ч]

Буква е позначає звук [еи]

Буквосполучення   ння   позна­чає сполучення звуків  [н':а].

Буква   я   позначає   звук   [а] і   м'якість   попереднього   по­довженого приголосного [н':].

Орфограма енн відбиває морфологічний    принцип    право­пису в іменниковому суфіксі -енн- пишеться дві букви н, а також буква е, незалежно від того, чи позначається нею наголошений чи ненаголошений голосний.

Слово   вивчення   поділяється на     частини     для     переносу     з   рядка   в   рядок   ви-вчен-ня (ви-вчення, вивчен-ня).

Письмовий розбір

вивчення [ви-учеи-н':а]

7 звуків, 8 букв

3 голоси.- [й], [еи], [а]

4    приголосн.- [в], [у], [ч], [н':]

[в] — губн., сонорн., дзвінк., тверд.

[ч] — язиков.,  шумн., глух., тверд.

[н':] — язиков., сонорн., дзвінк., м'як., подовж.

Буква            Звук

в -                   [в]

и -                   [и]

в -                   [у]

ч -                   [ч]

е -                   [еи]

ння -               [н':а]

 

 

Орфограма енне і нн.

Перенос слова ви-вчен-ня (ви-вчення, вивчен-ня).

 

 

1 2 3