Організаційні методи профілактики спортивного травматизму

Зміст 

Вступ

Основні причини спортивного травматизму і заходи його попередження

Травматизм при заняттях окремими видами фізичної підготовки і спорту, і заходи його профілактики

Гімнастика

Спортивні ігри

Легка атлетика

Лижна підготовка

Боротьба, бокс, підняття ваги

Гребля

Плавання, пірнання, стрибки в воду і водне поло

Підводний спорт

Мотоспорт

Облік спортивного травматизму

Використана література 

 

Вступ

Травми, отримані під час виконання фізичних вправ, тренувань і спортивних занять, представляють собою медичну проблему, увага до якої в останні роки занепала.

Розвиток цивілізації привів до порушення рівноваги між фізичними можливостями і здібністю до швидкої адаптації опорно-рухового апарату. Вікова межа осіб, що займаються спортом, значно розширилася як в ту так і в іншу сторону.

Поряд з цим, в останні роки спостерігається і різке підвищення спортивно-технічних результатів в ряді видів спорту як наслідок надзвичайно важких і строго спеціалізованих по об'єму і інтенсивності тренувальних занять.

Сучасне спортивне тренування в звичному вигляді являється станом, що межує між нормальною фізіологією і рядом паталогічних відхилень. Балансування цих двох взаємно виключних станів являється основною проблемою сучасної спортивної медицини.

В даній роботі ми хочемо звернути серйозну увагу викладачів фізичного виховання, тренерів вищих навчальних закладів до проблеми організаційних заходів з профілактики травматизму при проведенні занять з фізичного виховання, при роботі секцій, при проведенні тренувань і спортивних змагань.

 

Основні причини спортивного травматизму і заходи його попередження

Одним з важливих розділів медичного контролю за фізичною підготовкою і спортом є профілактика спортивних травм.

Спортивною травмою називається пошкодження або патологічний стан, отримані або виниклі під час заняття фізичною підготовкою і спортом як при організованому їх проведенні - навчальні заняття, тренувальні заняття в спортивній секції, навчальні тренування, збір, товариська гра, змагання, так і при виконанні ранкової гімнастики, самостійному тренуванні.

До основних причин травматизму при заняттях фізичною підготовкою і спортом відносяться:

-     недоліки в організації і методиці проведення занять, тренувань і змагань;

-     незадовільне матеріально-технічне забезпечення місць змагань;

-     недостатній медичний контроль за фізичним станом студентів;

-     недисциплінованість тих, хто займається;

-     несприятливі метеорологічні та гігієнічні умови.

До недоліків в організації і методиці проведення занять фізичною підготовкою і спортом відносяться:

-     самостійні заняття при відсутності страхування;

-     виконування вправ в місцях непристосованих для занять;

-     проведення тренувальних занять в пізній час або невдовзі після прийому їжі;

-     допуск непідготовлених осіб до виконання складних з координації вправ;

-     швидкий перехід від простих і легких вправ до складних, що вимагають тривалої підготовки;

-     допуск недостатньо тренованих осіб до

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні