Організаційно-методичне забезпечення систем статистики

ПЛАН

1. Етапи розроблення комплексів електронного оброблення статистичної інформації 

2. Постановка задачі на КЕОІ 

3. Організація автоматизованого розв’язання задач з використанням АРМ економіста-статистика.  

Використана література.  


1. Етапи розроблення комплексів електронного оброблення статистичної інформації

Комплекси електронного оброблення статистичної інформації широко використовуються на державному, обласному і районному рівнях під час розв’язання статистичних задач. Галузеві управління (відділи) Держкомстату України є замовниками розроблення КЕОІ та відповідальними виконавцями робіт зі створення постановки задач для розроблення програмного забезпечення відповідних комплексів.

Управління (відділи) Державного комітету статистики України спільно з відділами статистики ГМУС на підставі затвердженого річного Плану статистичних спостережень формують річний план розроблення та експлуатації КЕОІ. У розробленні комплексів електронного оброблення статистичної інформації вирізняють такі етапи:

  • розроблення і затвердження форм державної статистичної звітності;
  • розроблення документа «Роз’яснення щодо складання звітності»;
  • розроблення постановки задачі;
  • розроблення програмного забезпечення та експлуатаційної документації;
  • дослідна експлуатація;
  • упровадження у промислову експлуатацію.

Розроблення і затвердження форм державної статистичної звітності

Нові або вдосконалені форми статистичної звітності по кожному галузевому управлінню затверджуються наказом Держкомстату України «Про затвердження форм державної статистичної звітності», який на паперовому носії через канцелярію передається для використання в роботі Головному управлінню статистики в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському і Севастопольському міським управлінням статистики, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, з якими співпрацює галузеве управління статистики. У наказі наводиться перелік нових і відмінених форм статистичної звітності та форм, у які внесено зміни; надаються зразки нових і змінених форм статистичної звітності; наводяться інструкції про порядок складання форм статистичної звітності.

Розроблення документа «Роз’яснення щодо складання звітності». Щорічно, напередодні нового календарного року, кожний відділ галузевого управління Держкомстату готує роз’яснення щодо порядку надання, складання та особливостей електронного оброблення нових і чинних форм статистичної звітності або супровідний лист до наказу, затверджуваний начальником галузевого управління, які надсилає на паперовому носії через канцелярію Головному управлінню статистики в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському і Севастопольському міським управлінням статистики.

У роз’ясненні до кожної з форм статистичної звітності звертається увага на зміни, які вноситимуться у програмне забезпечення у зв’язку зі змінами форм статистичної звітності. Чітко наводиться опис змін у порядку подання звітності, у формі статзвітності, вихідних таблицях, порівнянні з іншими КЕОІ, введенні нового довідника.

Розроблення постановки статистичної задачі. У процесі створення постановки задачі користуються схемою постановки задачі. Обов’язково до постановки задачі додається бланк форми статистичної звітності.

— Складовою процесу постановки задачі є робота, пов’язана з уніфікацією вхідних і вихідних форм і таблиць, пристосуванням їх до більш зручного автоматизованого оброблення, а також використанням для формування бюлетенів і збірників. КЕОІ має відповідати вимогам замовника і може складатися з різних етапів оброблення статистичної інформації. У процесі створення нового програмного забезпечення або супроводження вже існуючого відділи статистики ГМУС: відповідають за формування та актуалізацію нормативно-довідкової інформації та здійснюють контроль за її повнотою; надають пропозиції з удосконалення вихідних таблиць; здійснюють контроль за процесом і термінами розроблення програмного забезпечення програмістами; організовують апробацію нового програмного забезпечення у двох-трьох територіальних управліннях статистики або в ГМУС; разом

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні