Організація фізичного виховання зі школярами, що мають відхилення у стані здоров’я

ПЛАН

1. Розподіл школярів за медичними групами.

2. Мета і завдання фізичного виховання учнів, що мають відхилення у стані здоров’я.

3. Засоби фізичного виховання дітей, віднесених до СМГ.

4. Особливості занять з фізичного виховання дітей, віднесених до СМГ

 

І

Важливим розділом роботи вчителя фізичної культури спільно з медичними працівниками є розподіл учнів за медичними групами для занять фізичною культурою. У відповідності з наказом Міністра охорони здоров’я України “Про вдосконалення лікарсько-фізкультурної служби “ від 31 грудня 1992 року шкільний лікар на початку навчального року після поглибленого медичного огляду (а потім, за його направленням - лікарями-спеціалістами) розподіляє учнів на медичні групи. Всі учні шкільного віку з метою диференційованого підходу до процесу фізичного виховання, діляться на три групи: основну, підготовчу та спеціальну медичну. В основу такого розподілу покладені 2-а критерії: стан здоров’я і фізичний розвиток.

До основної групи відносяться школярі без відхилень у стані здоров’я, а також учні, що мають незначні відхилення у стані здоров’я при достатньому фізичному розвитку. До підготовчої медичної групи відносяться учні без відхилень у стані здоров’я, а також учні з незначним відхиленням при недостатньому фізичному розвитку.

До спеціальної медичної групи відносяться учні з відхиленням у стані здоров’я постійного чи тимчасового характеру. В учнів, віднесених до спеціальної медичної групи, наказом директора школи комплектуються групи для занять фізичною культурою. Склад групи 15 осіб. Якщо в створену групу входить менше ніж 10 осіб, її можна доповнювати учнями інших класів, суворо диференціюючи фізичне навантаження. (Наприклад, до групи 1 класу можна включати учнів 2 класу і т. д

). Як вважають М. С. Дубовіс, С. Ф. Цвек, Ф. Ф. Бондарев, спираючись на існуючий практичний досвід, заняття учнів, які страждають різними захворюваннями, можливо і доцільно проводити спільно. Таких дітей можна об’єднувати в одну групу, оскільки пристосування організму (зокрема, органів кровообігу і дихання) в багатьох відношеннях є однаковим.

Окремі автори вважають, що для більш диференційованого підходу до призначення рухових режимів, дітей СМГ рекомендується поділяти на 2-і групи «А» і «Б», в залежності від ступеня і характеру захворювань.

До підгрупи «А» відносять учнів, які мають відхилення у стані здоров’я зворотного характеру, ослаблених в зв’язку з різними захворюваннями та після перенесених захворювань. Їм призначають щадяче-тренуючий режим.

До групи «Б» відносять школярів з органічними, не зворотними змінами органів і систем (ураження серця, судинної, сечовидільної системи, дихальна недостатність, захворювання печінки, гемофілія, висока ступінь рефракції зору, сколіози з патологічною етіологією, паралічі, після струсу мозку). Їм призначають щадячий режим.

Необхідно зауважити, що в деяких школах існує практика спільних занять школярів, що мають відхилення у стані здоров’я з учнями основної і підготовчої груп. Зокрема В. П. Богословський вважає серйозним недоліком відокремленість дітей з відхиленням у стані здоров’я на заняттях фізичною культурою від свого класу, що негативно впливає на їх психологічний стан, а об’єднання дітей в групи з різними за характером захворюваннями та часто - без врахування вікового принципу робить заняття малоефективними. Він пропонує вчителю фізичної культури лише приділяти підвищену увагу до

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні