Організація оброблення інформації всеукраїнського перепису населення

ПЛАН

1. Значення перепису населення.  

2. Основні вимоги до проведення оброблення даних та етапи технології Всеукраїнського перепису населення.  

3. Технічне і програмне забезпечення оброблення матеріалів перепису населення  


1. Значення перепису населення

Державні переписи населеннянайбільш складні й відповідальні статистичні роботи, які проводяться у країні. Переписи населення є важливим політичним і народногосподарським заходом, вони відбивають досягнення народу країни.

Перепис населення — періодичне суцільне статистичне спостереження, що включає в себе збирання демографічних і соціально-економічних даних, які на встановлену дату характеризують чисельність і склад населення країни, а також оброблення, узагальнення та поширення його результатів. Переписи населення потребують серйозної підготовки, організованості та суворої дис­ципліни від задіяного персоналу, особливо в період самого перепису і підготовки його матеріалів для оброблення на сканерах та ЕОМ.

У Радянському Союзі переписи населення проводились у 1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 рр. Постійна комісія Ради економічної взаємодопомоги зі статистики рекомендувала проводити загальні переписи населення у країнах — членах РЕВ не рідше одного разу на десять років. Для проведення усіх заходів з організації підготовки, проведення і розроблення матеріалів перепису населення задовго до її початку в ЦСУ СРСР створювалося Управління Всесоюзного перепису населення у складі програмно-методичного та організаційного відділів, а також відділів масово-роз’яснювальної роботи, матеріально-фінансового та автоматизованого оброблення результатів перепису населення. Крім того, у ЦСУ союзних республік і в статистичних управліннях областей організувалися відділи перепису населення.

Всеукраїнський перепис населення 2001 р

особливо важливий для нашої країни, оскільки це перший національний перепис населення незалежної України. Мета його — відобразити картину оновленого українського суспільства, об’єктивну оцінку сучасної соціально-економічної ситуації у державі.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28. 09. 1998 р. № 1536 відповідальність за підготовку і проведення, а також оброблення, узагальнення та розповсюдження результатів перепису було покладено на Держкомстат України та його територіальні органи. Постановою Кабінету Міністрів України «Про організацію та матеріально-технічне забезпечення проведення у 2001 році Всеукраїнського перепису населення» від 18. 06. 1999 р. передбачалася послідовна координація дій і всебічний контроль за виконанням робіт з підготовки до перепису населення, створення передумов для цільового спрямування та ефективного використання наявних ресурсів. На виконання цієї постанови влітку 1999 р. було утворено Міжвідомчу комісію сприяння проведенню Перепису населення під головуванням Віце-прем’єр-міністра України. Діяльність комісії було спрямовано на залучення до підготовки перепису населення провідних науковців і відомих громадських діячів, що сприяло поглибленому вивченню, кращому розв’язан­ню проблем, пов’язаних з першим національним переписом населення в Україні. Відповідні комісії були утворені також на всіх рівнях адміністративно-терито­ріального устрою країни. Таким чином, під час підготовки до перепису населення забезпечувалася підтримка не тільки державних або відомчих пріоритетів, але й враховувалися реґіональні інтереси та місцеві особливості.

З метою створення законодавчої бази для проведення Все­українського перепису населення відповідно до вимог Конституції України було підготовлено і подано на розгляд Верховної Ради України два законопроекти: «Про Всеукраїнський перепис населення», яким установлювалися правові, економічні та організа­ційні засади проведення перепису населення, права, обов’язки та взаємна відповідальність суб’єктів перепису населення, а також гарантії держави щодо

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні