Організація обслуговуючих господарств

План

1. Завдання та склад транспортного господарства.

2. Організаційна структура транспортного господарства. Організація перевезень.

3. Сутність та структурні елементи складського господарства. Класифікація складів.

4. Організація складських операцій.

5. Організація тарного господарства.


1. Завдання та склад транспортного господарства

Виробництво промислової продукції пов'язане із переміщенням значних обсягів матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих тощо. Необхідність відокремлення функцій перевезення вантажів, вантажно-розвантажувальних робіт та експедиційних операцій зумовила формування транспортного господарства.

Основними завданнями транспортного господарства є:

- швидке і безперебійне пересування предметів праці, палива та готової продукції відповідно до вимог виробничого процесу;

- ефективне використання транспортних засобів і праці транспортних робітників;

- механізація й автоматизація транспортних і вантажно-розвантажувальних операцій;

- зниження собівартості транспортних операцій;

- забезпечення суворої узгодженості технологічних і транспортних операцій;

- постійне підтримування транспортних засобів у робочому стані. Важливими завданнями транспортного господарства є координація

роботи промислового транспорту з магістральним залізничним, водяним, автомобільним транспортом, широкий розвиток контейнерних і пакетних перевезень вантажів

Склад транспортного господарства

До складу транспортного господарства великого промислового підприємства входять цехи (дільниці): залізничний, річковий, автотранспортний, авіаційний, вантажно-розвантажувальний. Виробничі підрозділи підприємства також можуть мати у своєму складі внутрішньовиробничий транспорт.

Матеріальною базою транспортного господарства є об'єкти загальнозаводського призначення (гаражі, депо, ремонтні майстерні) та різноманітні транспортні засоби, які класифікуються за видами,

призначенням перевезень, способом дії, напряму переміщення вантажів.

1. За видом і призначенням транспорт поділяється на: залізничний, водний, автомобільний, авіаційний, механічний, трубопровідний, пневматичний, гідравлічний, підйомно-транспортний, підвісні дороги, конвеєрні пристрої та ін.

2. За характером дії: транспорт періодичної і безперервної дії.

3. За видами виконуваних робіт: міжцеховий транспорт, внутрішньоцеховий транспорт.

4. За напрямом переміщення вантажів внутрішній транспорт поділяється на: горизонтальний (транспортери), вертикальний (підіймачі, ліфти), горизонтально-вертикальний (автонавантажувачі, мостові крани), похилий (канатні дороги), їх можна розділити на дві основні групи: стаціонарні транспортні пристрої; рухомі транспортні засоби.

Останнім часом зростає рівень використання транспортних засобів без водія, з дистанційним управлінням

2. Організаційна структура транспортного господарства. Організація перевезень

На великих підприємствах, де в складі загальнозаводського транспортного господарства є кілька цехів, для координування їх діяльності організується транспортний відділ, підпорядкований безпосередньо заступнику директора з маркетингу і збуту або заступнику з транспорту.

До складу транспортного відділу входять бюро (групи): планово-економічне, диспетчерське, технічне, обліку тощо.

Планово-економічне бюро розробляє плани виробничо-господарської діяльності транспортного господарства, визначає вантажообіг по заводу й обсяг вантажно-розвантажувальних робіт, розраховує потребу в транспортних і вантажно-розвантажувальних засобах, кадрах і фонді заробітної плати, складає кошторис витрат транспортного господарства і калькуляцію собівартості на окремі види послуг.

Диспетчерське бюро здійснює оперативно-виробниче планування роботи транспорту, що зводиться до складання квартальних, місячних і добових планів перевезень і до оперативного регулювання транспортних робіт.

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні