Організація пошуку правової інформації в Інтернет

одне спільне завдання — підвищення продуктивності та ефективності роботи користувачів. Для цього вони виконують таку кількість дій, яку людина не в змозі зробити самостійно через їх трудомісткість або складність. З огляду на сказане найбільш актуальним напрямом використання програмних агентів є пошук і збирання інформації. Представниками класу програмних агентів є Web-роботи, які виконують індексування для пошукових систем. Робот — це програма, яка автоматично простежує гіпертекстові сторінки, вибираючи документ і рекурсивно переходячи на інші документи, що він на них посилається. Для визначення порядку переходу до наступної сторінки робот може застосовувати певні евристики. Вживання інших назв роботів — мандрівник, кроулер, павук — призводить до непорозумінь, оскільки справляє враження, що програма переміщується між сайтами як мережний комп’ютерний вірус («черв’як», див. підрозд. 3. 3), тоді як робот тільки звертається до сайтів, запитуючи документи. Такі програми пропонуються і кінцевим користувачам. При цьому слід зазначити, що звичайний Web-броузер не є роботом, оскільки ним керує людина і він не видає автоматично документи за гіперпосиланнями, за виключенням рисунків. Пошукові агенти мають такі переваги порівняно зі звичайним зверненням до пошукових систем:
  • ·пошуковий агент передає користувачеві не просто результати роботи пошукової машини (машин), а й попередньо переглядає документи і вибирає з-поміж них найбільш релевантні з його погляду;
  • ·агент може налаштовуватись на переваги користувача, враховувати обмеження на пошук;
  • ·деякі агенти можуть працювати в off-line режимі — користувач дає завдання агенту і відключається від Мережі, а агент виконує завдання на сервері і передає результати користувачеві, як тільки він знову підключиться
    Агенти можуть бути настроєні на пошук за розкладом — шукати інформацію щогодини, щодня, щотижня, щомісяця і т. д. Ця можливість корисна, наприклад, при пошуку новин, інформації, яка постійно оновлюється або постійно потрібна в роботі;
  • ·агенти можуть навчатись — користувач оцінює роботу агента, а той може скоректувати свої критерії відбору інформації, враховуючи ці оцінки.

Таким чином, пошукові агенти можуть розглядатись як інтелектуальна надбудова над пошуковими машинами.

 Закони та підзаконні акти України в Інтернет

На Web-сервері Верховної Ради України (http://www. rada. gov. ua/) з 1994 року функціонує система «Закони та підзаконні акти України в Інтернет». Сайт має такі розділи: Конституція України, законодавство України, законопроекти, пленарні засідання, депутатський корпус, інформаційний сервер Верховної Ради, бібліотека Верховної Ради, уповноважений Верховної Ради з прав людини, міжнародні парламентські інститути, сайти парламентів зарубіжних країн, сторінки депутатських фракцій і груп.

У розділі «Законодавство України» представлені в останній ре­дакції (із внесеними змінами) закони та підзаконні акти України — документи Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів, міністерств і відомств, органів судової влади тощо. Відповідні Web-сторінки мають інформаційно-довідковий характер і не можуть замінити офіційних друкованих видань («Відомості Верховної Ради України», «Голос України», «Урядовий кур’єр», «Офіційний вісник України» тощо).

База даних «Закони та підзаконні акти України в Інтернет» технологічно пов’язана із системою «Картотека» ІС Верховної Ради України і є насправді копією бази даних останньої. Оновлення інформації здійснюється двічі в робочі дні та один раз у суботу.

Користувачеві пропонуються такі режими пошуку:

  • ·пошук за видавниками і роками (пошук за ієрархією) — на
1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні