Основи інформаційних систем і технологій

про події з урахуванням, по змозі, різних джерел одержання інформації), вибір найбільш імовірних напрямків; надання користувачеві рекомендацій щодо подальших дій (призначення експертиз, проведення оперативно-пошукових заходів, перевірні та слідчі дії тощо).

Прикладом таких систем є «Маньяк» — ЕС підтримки прий­няття рішень при розкритті серійних вбивств, здійснених на сек­суальному ґрунті. Вона призначена допомагати співробітникам карного розшуку та слідчим прокуратури в розробці найбільш імовірної версії про тип можливого злочинця з обмеженням кола осіб, що підлягають перевірці на причетність до певного злочину. Основу системи становлять систематизовані взаємозв’яза­ні набори найістотніших криміналістичних ознак, за якими виявляється зв’язок між подією злочину і вбивцею-маніяком. Використання системи сприяє збагаченню досвіду і знань працівників карного розшуку та слідчих прокуратури; установленню так званих прикордонних типів злочинців, розпізнати яких іншими методами надзвичайно важко або й зовсім неможливо; усуненню деякої частки суб’єктивізму під час формування версій за умов невизначеності; вирівнюванню знань неоднаково підготовлених співробітників.

Література

 1. Береза А. М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 214 с.
 2. Гаврилов О. А. Основы правовой информатики. — М.: Академ. правовой ун-т при Ин-те государства и права РАН, 1998. — 42 с.
 3. ДСТУ 2394-94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. — К.: Держстандарт України, 1994. — 53 с.
 4. ДСТУ 2938-94. Системи оброблення інформації. Основні поняття. Терміни і визначення. — К.: Держстандарт України, 1994. — 55 с.
 5. ДСТУ 2429-94. Система «людина—машина». Ергономічні та техніко-естетичні вимоги. Терміни та визначення. — К.: Держстандарт України, 1994. — 35 с.
 6. ДСТУ 2481-94. Системи оброблення інформації. Інтелектуальні інформаційні технології. Терміни та визначення. — К.: Держстандарт України, 1994. — 72 с.
 7. Єрьоміна Н. В. Проектування баз даних: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. — 208 с.
 8. Кісельов М. Про створення єдиної інформаційної системи органів юстиції України // Право України. — 1997. — № 3.
 9. Компьютерные технологии в юридической деятельности: Учеб. пособие / Под ред. проф. Н. Полевого, канд. юрид. наук В. Крылова. — М.: Изд-во БЕК, 1994. — 304 с.
 10. Матеріали сайту http://dssresources.com/.
 11. Ситник В. Ф. та ін. Основи інформаційних систем: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 420 с.
 12. Ситник В. Ф. та ін. Системи підтримки прийняття рішень. — К.: Техніка, 1995. — 162 с.
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні