Основи інженерної психології

План

Теоретико-методологіні основи інженерної психології       

Специфіка методів інженерної психології

Особливості і класифікація систем "чоловік - машина" (СЧМ). Показники якості СЧМ        

Оператор у системі "людина - машина" (СЧМ) і загальна схема його діяльності. Ухвалення рішень оператором      

Професіональні дії і професійні завдання в праці оператора

Помилки в праці оператора    

Основи проектування у системі "людина - машина" СЧМ  

Основи експлуатації у системі "людина - машина" (СЧМ)  

Психологічні особливості системи "чоловік - комп'ютер"  

Впровадження комп'ютерних технологій в організаціях      

Комп’ютер у діяльності психолога 

Комп’ютер як варіант "органопроекції" людського інтелекту і збагачення "комп'ютерної метафори"    

Список літератури        

 

Теоретико-методологіні основи інженерної психології

Традиційно предмет інженерної психології визначається таким чином: "Інженерна психологія - є наукова дисципліна, що вивчає об'єктивні закономірності процесів інформаційної взаємодії людини і техніки з метою використання їх в практиці проектування, створення і експлуатації систем "чоловік, - машина" (СЧМ). Процеси інформаційної взаємодії людини і техніки є предметом інженерної психології" (див. Основи інженерної психології, 1986. С. 7). Але в психології праці взагалі предмет - це суб'єкт праці. І тоді можна було б сказати, то предмет інженерної психології - це система "чоловік як суб'єкт - складна техніка" (головне в суб'єктові - це його спонтанність, тобто готовність до неординарних дій в складних ситуаціях і здібність до рефлексії своєї праці, своєї спонтанності.

 У інженерній психології головний суб'єкт праці - це "оператор" - людина, що взаємодіє із складною технікою через інформаційні процеси.

 Як відзначає Ю. К. Стрільців, "вивчення і раціоналізація праці людини за пультом управління повинні проводитися разом із зміною фундаментального підходу: предметом розгляду повинні стати не лише процес праці (діяльність, переробка інформації), але і професія і навіть життя трудящого як суб'єкта діяльності (носія потреб, думок, спогадів, сприйнять, відчуттів)" (Стрільців, 1999. С. 3). ". Нинешний період вивчення праці операторів відрізняється тим, що в розумінні його особливостей психологи спираються не на конструкторів і випробувачів, а на самих операторів, обслуговуючих систему протягом довгого (десятки років) часу", - пише Ю

К. Стрільців (Там же. С. 7).

 Багато що в роботі інженерного психолога залежить не лише від його уміння спостерігати і осмислювати що відбувається, "але і від його здатності увійти до групи, зайняти нейтральну позицію, але при цьому дотримувати і підтримувати атмосферу доброзичливого відношення. Це дуже непросте завдання, оскільки екіпаж ні в якому разі не погодиться прийняти стороннього спостерігача. Група чекає від психолога тестування або ще якої-небудь "каверзи". У таких умовах сама група не забариться скористатися можливістю і "протестує" психолога, аби визначити рівень його інтелекту, професіоналізму і ряд важливих людських якостей (наприклад, відчуття гумору)" (Стрільців, 1999. С. 8). Таким чином, важлива постійна рефлексія психологом своєї праці. Отже, предмет інженерної психології неминуче включає і працю самого психолога.

 Традиційно виділяються наступні основні завдання інженерної психології (див. Основи інженерної психології, 1986. С. 13-17):

 1. Методологічні завдання:

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні