Основи роботи з електронними таблицями

можна за допомогою миші або клавіатури. Можна виділити не тільки блок комірок, але й цілі рядки і стовпці. Окремі комірки чи групи комірок можна форматувати, встановлювати різні шрифти, їх накреслення і розмір та ін.

Комірки можуть містити текстову або числову інформацію, а також формулу, по якій проводиться обчислення. Запис формули починається із символу дорівнює (=). Будь-яка інформація, яка не може бути сприйнята як формула чи число, вважається текстом. Локалізовані програми звичайно враховують національні особливості представлення чисел. За замовчуванням числа у комірках електронної таблиці “притискаються” до правого краю комірки, у той час як текст – до лівого.

Як правило, формули, що використовуються в електронних таблицях, містять посилання на інформацію, що розміщена в інших комірках. Наприклад, якщо комірка містить формулу =A1+B1, то у ній буде відображуватися сума значень, розташованих у комірках A1 і B1, при чому при зміні даних у цих комірках сума автоматично перераховується.

Електронні таблиці дозволяють використовувати більшість математичних, статистичних і фінансових функцій. Копіювання формул з однієї комірки в інші за допомогою миші дозволяє значно прискорити процес підготовки таблиці, що містить однотипні формули.

При вказуванні адреси той чи іншої комірки використовують або відносну, або абсолютну адресацію. Якщо у формулі задана відносна адреса комірки, то при копіюванні формула буде автоматично змінена, при цьому адреса комірок замінюється на нові

При абсолютній адресації відповідна частина адреси буде “заморожена”, тобто не буде змінена при копіюванні. Ознакою абсолютної адресації є символ $ перед номером стовпця чи (і) рядка.

Електронні таблиці дозволяють перейменовувати, додавати і видаляти аркуші у робочий книзі.

Форматування даних – вибір форми представлення числових або символьних даних в комірці.

Форматування числових даних у комірках

У електронних таблицях можна використовувати різні формати представлення числових даних у рамках однієї й тієї ж електронної таблиці. Найбільш розповсюджені формати представлення числових даних:

1) основний формат використовується за замовчуванням, забезпечуючи запис числових даних у комірках у тому ж вигляді, як вони вводяться або обчислюються;

2) формат з фіксованою кількістю десяткових знаків забезпечує представлення чисел в комірках із завданою точністю, що визначається встановленою користувачем кількістю десяткових знаків після коми (десяткової крапки). Наприклад, якщо встановлено режим форматування, що включає два десяткових знака, то число, що вводиться у комірку 12345 буде записано як 12345,00, а число 0. 12345 – як 12;

3) відсотковий формат забезпечує представлення введених даних у форматі відсотків із знаком % *відповідно до встановленої кількості десяткових знаків). Наприклад, якщо встановлена точність в один десятковий знак, то при введенні 0. 123 на екрані з'явиться 12. 3%, а при введенні 123 – 12300. 0%; науковий формат

4) грошовий формат забезпечує таке представлення чисел, де кожні три розряди розділені комою. При цьому користувачем може бути встановлена певна точність представлення (з округленням до цілого числа або у два десяткових знака). Наприклад, введене число 12345 буде записано у комірці як 12,345 (округленням до цілого числа) і 12,345-00 (з точністю до двух десяткових знаків);

5) науковий формат, що використовується для представлення дуже великих чи дуже маленьких чисел, забезпечує представлення чисел, що вводяться у виді двох компонентів: мантіси, що має один десятковий розряд зліва від десяткової

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні