Основні можливості двовимірної графіки

style="text-align: plot(i,xmin. . xmax) побудова графіка функції f, заданої тільки ім'ям;

plot(f(x),x=xrnin. . xmax) побудова графіка функції f(x).

Діапазон зміни незалежної змінної х задається як xmin. . xmax, де xmin і гпах мінімальне й максимальне значення х,. . (дві крапки) складений символ, що вказує на зміну незалежної змінної. Зрозуміло, ім'я х тут дане умовно незалежна змінна може мати будь-яке припустиме ім'я.

Для двовимірної графіки можливі наступні опції:

Axes.

Висновок різних типів координат (axes=NORMAL звичайні осі, виводяться за замовчуванням, axes=BOXES графік полягає в рамку з цифрованими осями, axes=FRAME осі у вигляді перехрещених ліній й axes=NONE осі не виводяться). Color - Задає кольори кривих.

 Coords - Завдання типу координатних систем.

Numpoints - Задає мінімальна кількість крапок графіка (за замовчуванням numpoints=49). Resolutions- Задає горизонтальний дозвіл пристрою висновку (за замовчуванням resolutions-200, параметр використається при відключеному адаптивному методі побудови графіків). Scaling- Задає масштаб графіка CONSTRAINED (стислий) або UNCONSTRAINED (незжатий за замовчуванням)

Size - Задає розмір шрифту в пунктах. Style- Задає стиль побудови графіка (POINT крапковий, LINE лініями). Symbo - Задає вид символу для крапок графіка (можливі значення BOX прямокутник, CROSS хрест, CIRCLE окружність, POINT крапка, DIAMOND ромб). Title- Задає побудова заголовка графіка (title=«string», де string рядок). Titlefont- Визначає шрифт для заголовка (так само як і для font). Labelfont Визначає шрифт для міток (labels) на осях координат. Thickness Визначає товщину ліній графіків (0, 1,2,3, за замовчуванням 0). View=[A, B] Визначає максимальні й мінімальні координати, у межах яких графік буде відображатися на екрані, А = [xmin. . xmax], B=[ymin. . кутах] (за замовчуванням відображається вся крива).

В основному завдання параметрів особливих труднощів не викликає. За винятком завдання титульного напису з вибором шрифтів за замовчуванням у цьому випадку не завжди підтримується висновок символів кирилиці (російської мови). Підбором підходящого шрифту цю проблему вдається вирішити.

Завдання координатних систем 20-графіків й їхнє перерахування

У версії Maple параметр coords задає 15 типів координатних систем для двовимірних графіків. За замовчуванням задана прямокутна (декартова) система координат (coords=cartesian). При використанні інших координатних систем координати крапок для них (u,v) перетворяться в координати (х,у) як (u, v) -> (x, у). Нижче наведені найменування систем координат (значенні параметра coords) і відповідні формули перетворення:

bipolar

х = sinh(v)/(cosh(v)-cos(u)) в = sin(u)/(cosh(v)-cos(u))

cardiod

х = [/2*(u'2-v~2}/(u'2+v'2Y2 в = u*v/(ir2+v"2) -2

cartesian

х = u в = v

cassinian

x = a*2«(l/2)/2*((exp(2*u)+2*exp(l^)*cos(v)+l)«(l/2) +

exp(u)*cos(v)+l)"(l/2) в = a*2»(l/2)/2*((exp(2*u)+2*exp(u)*cos(v)+l)"(l/2) -

exp(u)*ws(v)-l)'-(\/2)}

elliptic

x = cosh(u)*cos(v) в = sinh(u)*sin(v)

hyperbolic

x = ((i2+v-2)-(l/2) +u)-(l/2) в = ((^2+у'2М(\/2) -иУ(1/2)

invcassinian

x = a*2~(l/2)/2*((exp(2*u)+2*exp(u)*cos(v)+l)"(l/2) +

exp(u)*cos(v)+l)»(l/2)/(exp(2*u)+2*exp(u)*cos(v)+l)-(l/2) в = a*2»(l/2)/2*((exp(2*u)-^2*exp(u)*cos(v)+l)-(l/2) -

exp(u)*cos(v)-l)»(l/2)/(exp(2*u)+2*exp(u)*cos(v)+l)-(l/2)

invelliptic

x = a*cosh(u)*cos(v)/(cosh(u)"2-sin(v)'2) в = a*sinh(u)*sin(v)/(cosh(u)"2-sin(v)»2)

logarithmic

x

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні