Основні можливості двовимірної графіки

= ii/Pi*ln(u'2+v'2) в = 2*a/Pi*arctan(v/u)

logcosh

x = a/Pi*\n(c. osh(uy2-sm(vy2} в = 2*a/Pi*arctan(tanh(u)*tan(v))

maxwell

x = a/Pi*(u+l+exp(u)*cos(v)) в = a/Pi*(v+exp(u)*sin(v))

parabolic

x = (u'2-v^2)/2 в = u*v

I'-

polar

x = u*cos(v) в = u*sin(v)

rose

x = ((u'2+v'2Y(\/2) +ur(\/2)/(u~2+v'2)-(i/2) в = ((^2+v'2)-(\/2) -u)-(\/2) /(u'2+^2r(\/2)

tangent

x= u/tu^+v^) в = v/(i2+v'2)

Керування стилем і кольорами ліній 20-графіків.

 Maple дозволяє відтворювати на одному графіку безліч кривих. При цьому виникає необхідність із виділення. Для цього можна використати побудову лінії різними стилями й різною товщиною ліній. Набір засобів виділення кривих дозволяє впевнено розрізняти їх як на екрані кольорового дисплея й роздруківках кольоровим струминним принтером, так і при печатці монохромними принтерами.

Параметр style дозволяє задавати наступні стилі для ліній графіків:

SPISV = POINT або point графік виводиться по крапках;

LINE графік виводиться лінією.

Якщо задано побудову графіка крапками то параметр symbol дозволяє представити крапки у вигляді різних символів, наприклад, прямокутника, окружності або ромба.

Різні колірні відтінки виходять використанням RGB-комбінацій базових кольорів: red червоний, green зелений, blue синій. Приведемо переклад ряду інших комбінованих квітів: black чорний, white білий, khaki кольори «хакі», gold золотавий, orange жовтогарячий, violet фіолетовий, yellow жовтий і т. д. Переклад кольорів деяких відтінків на російську мову не завжди однозначний і тому не приводиться. Засоби керування стилем графіків дають можливість легко виділяти різні криві на одному малюнку, навіть якщо для виділення не використаються кольори.

Побудова графіків однієї функції

При побудові графіка однієї функції вона записується в явному виді на місце шаблона f. Приклади побудови графіка однієї функції представлені. Зверніть увагу на те, що графік функції sin(x)/x будується без характерного провалу в крапці х=0, що спостерігається при побудові графіків цієї функції багатьма програмами. Він пов'язаний з використовуваним у них правилом: функція задається рівна нулю, якщо її чисельник дорівнює нулю. Дана функція в цій крапці дає переборну невизначеність 0/0->1, що й ураховує графічний процесор системи Maple.

Приклади побудови графіків однієї функції.

 При побудові графіків однієї функції можуть бути введені покажчики масштабів і різні опції, наприклад надання кольору кривій, товщини лінії, який будується графік функції й інші параметри. Наприклад, запис у списку параметрів або запис color=black

 задають висновок кривих чорними кольорами, а запис thinkness=2, побудова графіка лінією, подвоєної в порівнянні зі звичайною товщиною.

 Керування масштабом графіків.

 Для керування масштабом графіків служать покажчики масштабів. У ряді випадків їх можна не застосовувати й система автоматично задає прийнятні масштаби. Однак їхнє явне застосування дозволяє задати масштаб «вручну». Іноді відповідне завдання масштабу випадково або цілеспрямовано направляє до відсікання частини графіка.

Правильний вибір масштабу підвищує показність графіків функцій. Рекомендується спочатку пробувати будувати такі графіки з автоматичним масштабуванням, а вже

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні