Основні можливості двовимірної графіки

потім використати покажчики масштабів.

 Побудова графіків функції з явною вказівкою масштабу.

 Плюс нескінченність. Нескінченність у таких випадках задається в покажчиках масштабу як особлива константа infinity. У цьому випадку масштаб автоматично міняється по ходу побудови графіка.

Перерахування значення координати х, що спрямовується в нескінченність, виконується за допомогою функції для арктангенса.

 Графіки функцій з розривами.

 Деякі функції, наприклад tan(x), мають при певних значеннях х розриви, причому трапляється що значення функції в цьому випадку спрямовуються в нескінченність. Побудова графіків таких функцій нерідко дає погано передбачувані результати. Графічний процесор Maple не завжди в стані визначити оптимальний масштаб по осі ординат, а графік функції виглядає досить неаргументовано. Серед параметрів функції plot є спеціальний параметр discont. Якщо задати його значення рівним true, то якість графіків істотно поліпшується. Поліпшення досягається розбивкою графіка на кілька ділянок, у яких функція безперервна, і більше ретельним контролем за масштабом.

Важливе значення має можливість побудови на одному малюнку графіків декількох функцій. У найпростішому випадку для побудови таких графіків досить перелічити потрібні функції й установити для них загальні масштаби.

Побудова графіків функції з розривами.

Звичайно графіки різних функцій автоматично будуються різними кольорами. Але вони не завжди задовольняють користувача наприклад, при роздруківці графіків монохромним принтером деякі криві можуть виглядати занадто розмитими або навіть не надрукуватися взагалі. Використовуючи списки параметрів color (кольори лінії) і style (стиль ліній) можна домогтися виразного виділення кривих

Ці комбінації дозволяють одержувати періодичні функції, що моделюють сигнали стандартного виду в технічних пристроях.

У цьому малюнку запис axes=NONE забирає координатні осі. Зверніть увагу, що зсув графіків окремих функцій униз із метою усунення їхнього накладення досягнуто просто додатком до запису кожної функції деякої константи.

 Побудова графіків функцій, заданих окремими крапками

 Графік полінома, побудований хрестиками, не означає, що поліном представлений окремими крапками. У цьому випадку просто обраний стиль лінії у вигляді крапок, представлених хрестиками. Однак, часто виникає необхідність побудови графіків функції, які представлені просто сукупністю крапок. Вона може бути створена штучно, або просто задаватися списком координат х і значень. функції.

Формування списку окремих крапок функції і їхня побудова на графіку.

У цьому випадку змінна Р має вигляд списку, у якому попарно перераховані координати крапок функції sin(x). У цьому неважко переконатися, замінивши знак «:» після вираження, що задає Р на знак «;». Далі за списком Р побудований графік крапок у вигляді хрестиків, які відображають окремі значення функції sin(x).

Показана побудова графіків функцій по крапках при явному завданні функції списком координат її окремих крапок. У першому прикладі ці

крапки з'єднуються відрізками прямих, так що виходить частинно-лінійний графік. Видно також, що вказівка типу крапок після вказівки стилю лінії ігнорується.

Побудова графіків функції з ординатами, заданими вектором.

Часто виникає необхідність побудови графіка крапок, ординати яких є елементами деякого вектора. Звичайно при цьому передбачається рівномірне розташування крапок по горизонтальній осі.

 Дане

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні