Основні можливості двовимірної графіки

що задають поверхню параметрически, s, t, а й b числові константи дійсного типу, end числові константи або вираження дійсного типу, х, в, s й t імена незалежних змінних і р параметрів-опції. Параметри для функції plot3d задаються аналогічно їхньому завданню для функції plot.

Параметри функції plot3d.

За допомогою параметрів р можна в широких межах управляти видом тривимірних графіків, виводячи або забираючи лінії каркасної сітки, уводячи функціональне фарбування поверхонь, міняючи кут їхнього огляду й параметри висвітлення, змінюючи вид координатних осей і т.д. Однак функція plot3d має ряд додаткових специфічних параметрів: ambientlight=[r,g,o] Задає інтенсивність червоного (red), зеленого (green) і синього (blue) кольорів у відносних одиницях (від 0 до 1). axes=f Задає вид координатних осей (BOXED, NORMAL, FRAME й NONE, за замовчуванням NONE). grid=[m,nl Задає число лінії каркаса поверхні. gridstyle=x Задає стиль ліній каркаса х ( 'rectangular' або 'triangular'). labels=[x,y,z] Задає напису по осях (х, у и z рядка, за замовчуванням порожні). light=[phi,theta,r,g, b] Задає кути, під якими розташоване джерело висвітлення поверхні й інтенсивності складових (г, g й b) кольори. lightmodel=x Задає режим яскравості (відповідно, none", 'lightl', 'light2', 'light3' й 'light4'). orientation=[theta, phi] Задає кути орієнтації поверхні (за замовчуванням 45 градусів). projection=r Задає перспективу при огляді поверхні (г може бути числом 0 або 1, що задає включення або вимикання перспективи, а також однієї з рядків 'FISHEYE', 'NORMAL', або 'ORTHOGONAL' (це відповідає чисельному значенню г 0, 0.5, або 1, відповідно, причому за замовчуванням задане projection = ORTHOGONAL). shading=s Задає напрямку, по яких міняється кольори функціонального фарбування (значення s можуть бути XYZ, XY, Z, ZGREYSCALE, ZHUE, NONE). tickmarks=[l,n,m] Задає характер маркування по осях х, у и z (числа 1, п и m мають значення не менш 1). view=zmin..zmax або Ixmin..xmax,ymin.. ymax,zmin..zmax] Задає мінімальні й максимальні координати поверхні для її видимих ділянок.


1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні