Основні поняття та класифікація комп’ютерних мереж

Ситник В. Ф., Козак І. А. Телекомунікації в бізнесі: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 1999. — 204 с.
1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні