Основні причини девіантної поведінки неповнолітніх

Основні причини девіантної поведінки неповнолітніх

Сьогодні неможливо вирішувати проблеми вихо­вання, не враховуючи загального соціального фону.

Негативні соціально-економічні і політичні проце­си, які відбуваються у суспільстві, тяжко вразили і школу. Гострота проблем злочинності і правопорушень серед школярів посилюється. Причин чимало: погір­шення криміногенної обстановки в умовах кризових явищ в економіці, падіння виробництва, порушення колишніх виробничих та людських стосунків, гострий дефіцит і низька якість промислових товарів, продуктів харчування, дедалі зростаюча активність ділків тіньової економіки, незаконна спекуляція, шахрайство, бізнес на підпільних азартних іграх та ін. Прискореними тем­пами триває майнове розшарування населення. Освіта перебуває в жебрацькому стані.

У цьому зв'язку при аналізі реальних соціальних явищ виникає питання: чи зможуть дослідники дати правдиву відповідь щодо причини антигромадських про­явів у середовищі неповнолітніх, а тим більше впливати на підлітків. Статистика викликає тривогу і занепоко­єність. За останні 10 років удвоє зріс рівень дитячої зло­чинності. Близько 70 тисяч дітей і підлітків стоять на обліку правоохоронних органів. Питома вага юних пра­вопорушників нині складає 25% проти 13% десять років тому.

Сьогодні ми стикнулися з ситуацією, яка є вкрай драматичною. Ідеологія "життя заради світлого майбут­нього" виявилася повністю зруйнованою протягом дуже короткого періоду. Але й уміння повноцінно, повнокровно жити без "казки" - не сформувалось. Ця ситуація, складна навіть для дорослих, виявилась надскладною, зверхкризовою для підлітків і юнацтва. В результаті у багатьох з них виникає або повна розгубленість перед сьогоднішнім і завтрашнім днем, або бажання урвати від життя якомога більше, і негайно

У молодих фор­мується і комплекс неповноцінності, який буквально роз'їдає душу дитини і штовхає до спотворених форм протесту - хуліганства та ін. 95% підлітків ніде подітися у вільний час. І сьогодні ситуація не лише не покращу­ється, а навіть погіршується, оскільки багато гуртків, секцій стали платними, відтак і недоступними багатьом учням.

Серед неповнолітніх зростають такі злочини, як зловмисні вбивства, тяжкі тілесні пошкодження, роз­бійні напади, грабунки, зґвалтування. Це свідчить про ускладнення структури злочинності.

Причини злочинності неповнолітніх оцінюються неоднозначно, серед них: курс суспільства на демокра­тизацію, погіршення економічного стану, гуманізація кримінального законодавства і судової практики та ін. Певний зв'язок між злочинністю і названими перебудовними процесами є. Однак корені неблагополуччя - набагато глибше, в нашому минулому.

Формування і реалізацію антигромадського вчинку можна представити таким чином:

 

Можна чітко простежити етапи дезадаптації на шляху до створення антигромадського вчинку:

а) формування особистості з антигромадською орієнтацією;

б) мотивація злочину;

в) прийняття рішення про скоєння конкретного злочину;

г) реалізація цього рішення, включаючи скоєння злочину і його наслідки.

Кожен з цих етапів характеризується різним рівнем взаємодії особистості з середовищем. У процесі форму­вання особистості середовище дуже впливає на установ­ки і ціннісні орієнтації особистості. У момент скоєння злочину суб'єкт знаходиться в несприятливій життєвій ситуації і формування його особистості, включаючи са­мовиховання, складається з протиріч.

У загальній структурі соціальної дезадаптації, не­сприятливої ситуації розвитку чітко простежується група причин, які спричиняють девіантну поведінку непов­нолітніх. Це соціально-економічні, психолого-педагогічні і медико-біологічні. Усі вони мають чітку тенденцію до загострення і поглиблення в сучасний період.

 

Серед соціально-економічних умов, які впливають на кримінальне відхилення у поведінці неповнолітніх, відмічають такі:

а) загально-соціальні (порушення принципів демократії, соціальної справедливості, крах соціальних ілюзій,

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні