Основні психодіагностичні методики, які дозволяють визначити індивідуальні характеристики особистості

План

1. Принципи психологічної діагностики.

2. Класифікація психодіагностичних методик

3. Загальна характеристика проективних методик: переваги і недоліки

4. Показники якості психологічного обстеження.

5. Поняття інтелекту. Проблеми тестування інтелекту.

6. Тести здібностей.

Список літератури


1. Принципи психологічної діагностики:

- психологічне обстеження людини повинно бути системним, тобто включати до себе вивчення всіх сторін психіки;

- психодіагностичні дослідження організується із врахуванням віку і рівня психічного розвитку дитини, який передбачає психолог.

- діагностичні завдання повинні бути доступними для особистості

У ході обстеження необхідно запропонувати завдання, яке людина може успішно виконати, а при аналізі результатів приймається до уваги, із завданнями для якої вікової групи працювала людина успішно.

-  необхідна строга науковість у підборі психодіагностичних методик для кожної вікової групи, тобто використовувати ті завдання, які можуть виявити, які сторони психічної діяльності необхідні для виконання даного завдання і яким чином можна продіагностувати порушення у людини, яку досліджує психолог.

 При організації процедури дослідження особистості необхідно виконувати наступні умови:

-  процедура дослідження повинна будуватися відповідно із особливостями вікових особливостей особистості; для того, щоб мати змогу оцінити рівень розвитку психічної діяльності людини, необхідно включити її до активної діяльності, що є ведучою для її віку;

-  методики повинні бути зручними у використанні, володіють можливостями стандартизації та математичної обробки даних;

-  аналіз отриманих результатів повинен бути кількісно-якісним;

-  вибір якісних показників не повинен бути випадковим, він відображати рівні сформованості психічних функцій, порушення яких є характерним для особистості із відхиленнями у розвитку;

-  для отримання достовірних результатів важливо встановити продуктивний контакт та взаєморозуміння із психологом та особистістю, яку він досліджує;

-  для оптимізації процедури дослідження необхідно продумати порядок надання діагностичних завдань.  

2. Класифікація психодіагностичних методик

Психодіагностичний метод конкретизується в трьох основних діагностичних підходах, які практично охоплюють всю безліч наявних діагностичних методик.

1. Об'єктивний підхід – діагностика здійснюється на основі успішності (результативності) і способу (особливостей) виконання діяльності. Цей підхід до діагностики проявів людської індивідуальності привів до утворення двох типів методик (тестів), відоме зіставлення яких стало традиційним. Це − тести особистості і тести інтелекту. Перші спрямовані на вимірювання неінтелектуальних особливостей особистості, другі – на встановлення рівня інтелектуального розвитку.

2.  Суб'єктивний підхід – діагностика здійснюється на основі відомостей, що повідомляються про себе, самоопис особливостей особистості, поведінки в тих або інших ситуаціях. Суб'єктивний підхід представлений перш за все численними особистими опитувальниками.  

Таблиця 1

Класифікація психодіагностичних методик

Критерії

 

Назва методики

Коротка характеристика

методики

За типом застосування тестових завдань

Опиту

вальні

Використовуються

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні