Основні типи фразеологічних одиниць у сучасній українській мові

План

Основні типи фразеологічних одиниць у сучасній українській мові

Фразеологічні зрощення

Фразеологічні єдності

Фразеологічні сполучення

Прислів'я й приказки

Джерела української фразеології

Фразеологія в професійному спілкуванні

Література

Основні типи фразеологічних одиниць у сучасній українській мові

Українська мова здавна славиться своєю фразеологією. Це усталені в мові слова й вислови, прислів'я й приказки, різні жартівливі й анекдотичні вирази, крилаті слова тощо. У них відбивається глибока мудрість народу, його вікова культура; боротьба проти неправди, кривди; виражається ставлення до праці, науки; засуджуються негативні риси людини. Наприклад: Брехнею світ пройдеш, та назад не вернешся. Свиню пусти під стіл, а вона лізе на стіл. Під лежачий камінь вода не тече. Держи язик за зубами. В чужий черевик ноги не сунь. Брехня й приятеля робить ворогом. Гречана каша сама себе хвалить. В лиху годину узнаєш вірну людину. Бідний піт ллє, а багатий його кров п'є. Чесне діло роби сміло. Вірний приятель — то найбільший скарб. Сила та розум — краса людини. Лінь гірше хвороби. Де відвага, там і щастя. Людина світлого розуму.

Найчастіше фразеологічні вирази вживають у літературі художній, публіцистичній, в усній мові. Вони роблять мову образною, дохідливою, переконливою

Фразеологічні вирази мають різне стилістичне забарвлення: урочисто-піднесене, фамільярно-розмовне тощо.

Серед численних словосполучень розрізняють словосполучення вільні й стійкі.

Вільні словосполучення утворюються за граматичними нормами мови відповідно до ситуації для вираження певної думки.

До вільного словосполучення можуть входити повнозначні й не-повнозначні слова, причому останні відіграють роль самостійних членів речення. Вільне словосполучення є синтаксичним.

Сталі словосполучення утворюються шляхом переосмислення вільних синтаксичних словосполучень. Вони характеризуються семантичною монолітністю.

До складу сталих словосполучень входять строго визначені слова, що становлять семантичну цілісність і не замінюються на інші слова без зміни значення словосполучення.

Джерела виникнення стійких словосполучень (фразеологічних одиниць) різні.

Це професійні вирази, літературні цитати, дослівні переклади іншомовних фразеологічних одиниць та ін. Отже, фразеологічні одиниці мають багато різновидів. Тому одностайної думки щодо їх класифікації немає.

Найкращу класифікацію фразеологічних одиниць запропонував академік В. Виноградов, поділивши їх на три основні групи: фразеологічні зрощення (ідіоматичні звороти), фразеологічні єдності, фразеологічні сполучення.

Розглянемо основні значення цих фразеологічних одиниць.  

Фразеологічні зрощення

Це сталі сполучення слів, що позначають цілісне поняття, значення якого не можна пов'язати з тими словами, що входять до даного виразу. Наприклад: набити руку, собаку з'їв, у сорочці народився, піднести гарбуза, скакати в гречку.

Значення фразеологічних зрощень може бути різним і нічим не вмотивованим. Так, вислів "набити руку" означає набути вміння в будь-чому; "собаку з'їсти" — означає: він майстер; "у сорочці народився" — означає бути щасливим; "піднести гарбуза" — відмова дівчини тому, хто до неї сватається; "скакати в гречку" — зрадити дружині чи чоловікові.

Вловити зв'язок між значенням

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні