Основні типи фразеологічних одиниць у сучасній українській мові

Ловці душ. Легше верблюдові пройти крізь голчине вухо. . . . Співати Лазаря. Книга за сімома печатями. Кожний камінь кричить. Кари єгипетські.

Фразеологічні багатства української мови відбивають глибоку мудрість народу, його культуру, історію. Проте українська фразеологія ще не зібрана і не вивчена повністю. Над збиранням та вивченням її працюють студенти-філологи, вчені-мовознавці та ін.  

Фразеологія в професійному спілкуванні

Термін «фразеологія» вживають на позначення:

1) розділу мовознавства про усталені звороти;

2) сукупності їх у мові.

Фразеологізми - відтворювані одиниці мови з двох або більше слів, цілісні за своїм значенням і стійкі за складом та структурою.

Джерелами утворення фразеологічних зворотів та сферами їх функціонування є:

1. Жива народнорозмовна мова, зокрема приказки, прислів'я (п'яте колесо до воза; як горох при дорозі; на ладан дише; одного поля ягода).

2. Виробничо-професійна діяльність людей (дружній череді вовк не страшний; сім разів відмір, а один раз відріж; грати першу скрипку; дати задній хід).

4. Наукова діяльність (дійти до висновку, зробити аналіз, методика дослідження, об’єкт дослідження).

3. Біблійні вислови (око за око, зуб за зуб; святая свя­тих; Содом і Гоморра; випити гірку чашу до дна).

4. Антична література та міфологія (ахіллесова п'ята; прокрустове ложе; аріаднина нитка; дамоклів меч; танталові муки).

5. Влучні вирази відомих людей: Борітеся - поборете (Т. Шевченко);

Сміх крізь сльози

Гоголь); 

Хто бере - усе той тратить, хто дає - усе придбав (Ш. Руставелі).

Кожна мова відзначається своєю оригінальною фразеологією, що пов'язано з неповторністю побуту, звичаїв, культури та й загалом ментальності народу, пор. : укр. коли рак свисне, рос. после дождика в четверг, англ. when the pigs fly (букваль­но: "коли свині літатимуть").

Національна своєрідність фразеології і в тому, що в ній зафіксовано реалії життя народу, його історії тощо, наприклад, українські: на рушник стати, дістати гарбуза, передати куті меду, облизати макогона, наче набігла татарська орда, висипався хміль із міха, язик до Києва доведе.

Фразеологізми - це майже завжди яскраві, образні вирази, які є важливим експресивним засобом мовлення, зокрема професійного. При цьому слід використовувати нормативні мовні звороти: впадати у вічі, а не кидатися в очі; зайти у безвихідь (у глухий кут), а не зайти в тупик; на щабель вище, а не на ступінь вище; скасувати рішення, а не відмінити рішення; докласти зусиль, а не прикласти зусиль; мати рацію, а не бути правим; доводити до відома, а не ставити у відомість; завдавати удару, а не наносити удар; стягнути недотримку, а не стягнути неустойку; досягати мети , а не добиватися цілі.  

Література 

  1. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. –  К. , 1991.
  2. Волощак М Неправильно - правильно: Довідник з українського слововживання: За матеріалами засобів масової інформації. - К. , 2000.
  3. Пономарів О. Д. Культура слова: Мовностилістичні поради. – К. , 1999.
  4. Сучасна українська літературна мова /За ред. А. П. Грищенка. -
1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні