Основні властивості баз даних

style="font-size: 9. Незалежність від обладнання. Для оснащення вузла можуть використовуватися комп’ютери різних марок і виробників.

10. Незалежність від операційних систем. Передбачає допустимість взаємодії різноманітних операційних систем у різних вузлах розміщення розподіленої бази даних.

11. Прозорість мережі. Забезпечує будь-які протоколи в локальній обчислювальній мережі, яка обслуговує розподілену базу даних.

12. Незалежність від типу баз даних. Допускає співіснування різних систем керування базами даних.  

Основні функції і особливості роботи БД

Як було вказано вище, БД представляє собою сукупність програмних і мовних засобів, призначених для створення, введення і використання баз даних. Являючись спеціалізованим пакетом прикладних програм, СУБД дозволяє розширювати можливості операційної системи в області керування базами даних. На відміну від АИС, створених на автономних файлах, де СУБД відсутнє, а програмна частина системи складає тільки з набору прикладних програм в банках даних СУБД являється принципово необхідною частиною інформаційної системи

В підтвердження цього можна привести слідуючи 5 факторів :

  • Логічна і фізична організація баз даних є нестандартними для операційних систем і мовлення програмування.
  • Описання баз даних і їх фрагментів окремо від прикладних програм і повинно створюватись і оброблятись спеціальними засобами .
  • Доступ до даних включаючи визначення адрес, маршрутизацію в базі даних, локалізацію записів, ґрунтується на спеціальних методах і потребує розробки спеціальних алгоритмів і керівних програм .
  • Обробка реляційних баз даних базується на операціях реляційної алгебри ,не передбачених в операційних системах і системах програмування.
  • Спеціальна обробка БАЗ ДАНИХ , як підтримка цілісності , не протиріччя і не надмірних даних, декомпозиція запитів ,паралельне виконання трансакцій ,частково чи навіть повністю не реалізовано в цих системах.

Тому робота користувачів з базами даних без СУБД була б неможлива. СУБД бере на себе всі вказані вище операції по обслуговуванню і обробці баз даних на кожному із трьох етапів життєвого циклу БАЗ ДАНИХ – в процесі створення і використання.

Всі функції СУБД можна поділити на три групи : керування базами даних (система грає роль менеджера) ; відладка і виконання прикладних програм (система здійснює функції транслятора); виконання допоміжних операцій (сервіс) ;

В залежності від того ,що являє собою об’єктом керування , в СУБД передбачені три рівні керування (маніпулювання):

  • Керування файлами, здійснююче в процесі їх генерації і експлуатації. Основними операціями являються відкриття і закриття, копіювання, перейменування, реструктування, реорганізація, встановлення баз даних, зняття звітів по базах даних;
  • Керування записами (кортежами), яке включає читання, добавку, зменшення і упорядкування записів
  • Керування полями записів (атрибутами ) .

Відмітимо, що такі операції, як ввід даних з клавіатури, обчислення, організація циклів і розгалуження, вивід даних на екран і принтер і деякі інші, не являються сферою діяльності СУБД, а визначаються в прикладних програмах. Для розробки прикладних програм в СУБД передбачається спеціальна мова програмування.

Відповідно з вказаним набором функцій в складі СУБД входять програми трьох типів: керуючі, обробляючі (транслятор) і сервісні. Програми функцій взаємно зв’язані один з одним і з операційною системою. При запуску СУБД в основну пам’ять загружається більша частина керуючих програм (ядро).

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні