Основні властивості баз даних

Останні модулі викликаються по мірі необхідності.

Основним признакою класифікації СУБД являється логічна модель бази даних. Тому розрізнюють мережеві, ієрархічні і реляційні СУБД. До числа найбільш поширених реляційних СУБД відносяться dBase III Plus (Ребус), FoxPro, Clipper, dBase IV, Clarion,Paradox та інші.

Як транслятор СУБД може працювати в двох режимах: режимі інтерпретатора і режимі компілятора.

Інтерпретація складається в послідовній, по оперативній обробці і виконання програми: кожний оператор кінцевої програми проходить синтаксичний контроль. Після виконання машинні команди стираються, і система переходить до обробки і виконанню наступного оператора початкової програми. Машинний файл ехе не утворюється.

Ціль компіляції являється не негайне виконання програми, утворення файла exe. Як правило, процес утворення ехе – файла включає два етапи:

  • Синтаксичний контроль всієї початкової програми і генерацію об’єктивного модуля obj, виконуючим компілятором;
  • Утворення ехе – файла з об’єктивного модуля шляхом обробки його редактором зв’язку. Ехе – файл являється виконуючим.

Прикладами СУБД, працюючий як інтерпретатор, являється dBase III Plus і Fox-BASE, працюючий як компілятор – СУБД Clipper, працюючих в обох режимах – СУБД Clarion.

Виступає в якості програмного інтерфейсу між користувачем і базою даних, СУБД представляє користувачу два режими роботи: інтерактивний (режим меню) і програмний (командний).

В режимі роботи забезпечує високий рівень автоматизації роботи користувача, відрізняються хорошою наочністю, простий в засвоєнні, не потребує знання мови програмування (мова програмування в цьому режимі не використовується)

В програмному режимі виникає ввід і виконання окремих операторів мови програмування, склад, виконання програми в цілому. СУБД в цьому випадку працює як інтерпретатор. Від користувача вимагається знання мови програмування.

До мови програмування, виконуюча в СУБД, крім традиційних, стандартних вимог пред’являється також вимоги повноти мови, вона повинна мати набір засобів, необхідні і достатні для роботи з базами даних і обробки знайденої інформації.

Мова програмування, виконуюча в СУБД, класифікують ознаками, основні з яких рахуються ті, які відображають призначення мови, можливості, особливості і орієнтацію на дану категорію користувача.

По степені відкритості розрізняють відкриті і замкнуті мови. Включаючи – це стандартна мова програмування, розширена засобами підмов даних – операторами маніпулювання базами даних, тобто операторами, зв’язаними з звертанням до бази даних, не входять до функції підмови і реалізують засобами включаючи мову.

СУБД як транслятор виконує компіляцію кінцевої програми в два етапи. На першому етапі предтранслятор виділяє в програмі оператори підмови, перевіряє їх синтаксис і перероблює в еквівалентній послідовності операторів виконуючої мови, вставляє їх на місце операторів підмови. На другому етапі транслятор з виконуючої мови виконує компіляцію одержаної програми, перероблює її в об’єктивний модуль.

Замкнута мова програмування являється спеціальною мовою, орієнтованою на роботу з базами даних. Такі мови широко застосовуються в СУБД на персональних комп’ютерах. В якості прикладу можна вказати мови dBase, Clipper, SQL, QBE. Так, для пошуку і вибору (оператор SELECT) з двох відношень – таблиці SOTR (співробітники) і таблиці FIN (посади) – списку працівників, достатню записати фрагмент програми на мові SQL слідуючим чином:

SELECT*

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні