Основні властивості баз даних

FROM SOTR

WHERE DOL IN SELECT DOL

FROM FIN

WHERE OKLAD<40000                                             

При цьому результат вибору з другого відношення є кінцевими даними для вибору з першого відношення. В якості атрибутів зв’язку використовується поле DOL.

Перший рядок означає “вибери всі колонки”, а пропозиція FROM вказує на таблицю, з якої вони повинні бути вибрані. Пропозиція WHERE представляє великий інтерес. З його допомогою ми задаємо не просто конкретний рядок, а всі рядки, які задовольняють вказаній умові. Не має ніякого значення, скільки працівників з відповідним лімітом на оклад записано в таблиці - ні одного або п’ятдесят тисяч. Всі записи будуть одержані з допомогою цього оператора. Якщо необхідно зробити пошук спеціального рядка таблиці, то це можна зробити, використовуючи значення первинного ключа. Оператори SQL звичайно мають діло виключено з великими наборами даних. Приведена вище операція називається “весь набір одночасно”, в той час як більшість мов використовують операції типу “один елемент одночасно”.

Процедурність і декларативність – два протилежні властивості мов, відображають степінь алгоритмізації вирішення задачі. Процедурні мови потребують від користувача опису алгоритму описання потребуючих даних, тобто відповідь на два запитання: що необхідно отримати з бази даних і як слідує отримати відповідь. Декларативні (процедурні) мови не вимагають від користувача опису алгоритму одержання результату: в запиті на декларативній мові вказується, що необхідно одержати, як одержати результат. Алгоритм отримання результатів формується в самій СУБД, що суттєво полегшує роботу користувача, збільшує його продуктивність. Прикладом декларативної мови являється QBE, прикладом процедурної мови dBase. Високою ступінню декларативністю володіє мова SQL.

Третя ознака класифікації – за використовуєму математичному апарату – ділить мову програмування на три рівня. До нижчого рівня відноситься мова, орієнтування і маніпулювання однозначними записами, тобто засновані на принципі “одне виконання оператора”. Орієнтація на обробку одиночних записів характерна для ИМД і СМД. До більш високого рівня належить мова, використовує апарат реляційної алгебри. Вони забезпечують маніпулювання не одинарними записами, а більшість записів: в якості операцій і результатів операції використовують відношення РМД. Прикладом “чистої” мови реляційної алгебри являється мова запитів ISBL, розроблена фірмою IBM. Не дивлячись на високий рівень, він являється процедурною мовою і тому не знаходить широкого застосування.

Список використаної літератури 

  1. Інформатика: Комп’ютерна техніка
    Комп’ютерні технології. Посіб. / За ред. О. І. Пушкаря – К. : Видав-ничий центр "Академія", 2001. – 696 с.  
  2. Жалдак М. І. , Рамський Ю. С. Інформатика. – К. : "Вища школа", 1991. – с.
  3. Бакаревич Ю. Б. , Пушкина Н. В. Microsoft Access 2000. – СПб. :БХВ Санкт-Петербург, 1999.
1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні