Особливості конкретизації лексичного значення

-. двері, дверці, хвіртка, ворота. Іноді це співвідношення охоплює цілі лексико-семантичні групи слів. Так, для позначення положення предмету в просторі французька мова звичайно користується дієсловами загального значення: être, se trouver; mettre, placer, тоді як українська диференціює позицію предмету за допомогою дієслів: стояти, сидіти, лежати, висіти; ставити, садити, класти, вішати; наприклад: l'encrier se trouve sur la table – чорнильниця на столі; mettre la table près de la fenêtre - поставити стіл біля вікна; mettre les papiers dans le tiroir - покласти папери в ящик; se mettre à table - сісти за стіл.

 Відмінності у використанні слів різного об'єму значення у ряді випадків пов'язані з особливостями словотворення данної мови. Так, розгалужена система дієслівних префіксів в українській мові дозволяє виражати якнайтоншіше просторові якісно-кількісні відтінки дії, внаслідок чого одне французьке дієслово покриває з точки зору об'єму значення серію українських префіксальних дієслів. При цьому можливі два випадки:

a) французьке дієслово за значенням відповідає основі  українського дієслова, так що одному французькому дієслову відповідає ряд українських з різними префіксами, наприклад:

арpeler - звати, покликати, призвати, скликати, кликнути, викликати;

cuire - смажити, недосмажувати, прожарити, підсмажити, пересмажити, зажарити;

brûler - горіти, згоріти, перегоріти, підгоріти;

б) французьке дієслово за своїм значенням рівноцінне українському префіксу. У такому разі йому відповідає ряд дієслів з одним префіксом, але різними коренями:

venir - прибути прийти, приїхати, протікати (про воду), прилетіти (про літак);

traverser - перейти, переїхати, перепливти;

réunir - з'єднати зв'язати, збити, зчепити і т. п

;

реrcer - прорізати, прокопувати пробити (вікно), прорвати (фронт).

Зрозуміло, дуже частим є випадок, що комбінує ці два варіанти: одному французькому дієслову відповідає серія українських, що відрізняються і основами і префіксами: arriver - прибути, приїхати, прийти, прилетіти, доїхати, дійти, долетіти і т. д.

 Якщо ми порівняємо французькі і українські фрази: арpeler le taxi - викликати таксі і арpeler sous les drapeaux - призвати до армії; il а mangé à sa faim - він наївся і il n'a pas tout mangé - він недоїв; il а sauté le fossé - він перестрибнув через рів і il а sauté par la fenêtre - він стрибнув через вікно, то ми побачимо, що у французькій мові відтінки дії виражаються зовні дієслова:прислівниками, прийменниками, зв'язком із певними додаткамими; в українській же мові вони виражаються в самому дієслові, а при наявності відповідного прийменника або прислівника значення виражається двічі: він перестрибнув через рів, він виплигнув з вікна.

Між словами двох мов можуть встановлюватися следующие найчастіші співвідношення: 

1. Французький гіперонім – українські гіпонімы. Відповідно до гіпероніма в українській мові немає. Так, в українській мові немає слова із таким широким значенням, як французьке pot – глечик, баночка, ваза;

2. Французькому гіпероніму в українській мові відповідає і гіперонім, і гіпонімы: abord - підступ (гіперонім) і при 

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні