Особливості корисних моделей як об'єктів права інтелектуальної власності ( ОІВ )

Особливості корисних моделей як об'єктів права інтелектуальної власності ( ОІВ )

Паризька конвенція про охорону промислової власності в п. 2 ст. 1 серед об'єктів права інтелектуальної власності визначає корисні моделі. Саме цей міжнародний договір встановлює можливість для країн-учасниць передбачити правову охорону таких результатів інтелектуальної, творчої діяльності людини у будь-якій сфері технології, як корисна модель.

«Корисні моделі? що визнаються об'єктами правової охорони лише невеликою кількістю країн, можна розглядати як «малі винаходи» (винаходи другого класу). Йдеться про правову охорону промислових новинок, що не такі значні, як патентоздатні винаходи (з деякими можливими обмеженнями стосовно виду новинок, на які ця правова охорона поширюється). Правова охорона надається в цьому випадку на більш короткий термін, ніж при видачі патентів на винаходи».

Термін «корисна модель» можна розглядати як загальний по відношенню до термінів «малий винахід» (Австралія), «корисне нововведення» (Малайзія), «свідоцтво про корисність» (Франція) чи «короткостроковий патент» (Бельгія, Нідерланди), що використовуються в національних законодавствах країн світу для визначення менш значних винаходів, зокрема в галузі механіки (пристроїв, інструментів, побутових виробів тощо). Механізм здійснення правової охорони корисної моделі подібний до механізму правової охорони винаходу і так само полягає у видачі патентів (у деяких країнах, зокрема, Іспанії та Японії заявка на видачу патенту на винахід може бути перетворена на заявку на видачу охоронного документа на корисну модель і навпаки), але він більш простий, дешевий і швидкий. Завдяки цьому правова охорона корисних моделей відіграє значну роль для малого бізнесу, якому належить стратегічна роль в розробках та комерціалізації новацій відповідно до вимог ринку.

На сьогодні правова охорона корисних моделей передбачена в 64 країнах світу. Зокрема всі країни Європейського Союзу надають правову охорону корисним моделям, за винятком Великобританії, Швеції та Люксембургу

Не визнають і не надають правової охорони корисним моделям на своїй території і такі промислові гіганти, як США і Канада. Країни світу, які визнають правову охорону корисних моделей у своєму законодавстві, передбачають і певні вимоги, наявність яких дає можливість забезпечити їхню правову охорону, а також відмежовують їх від винаходів. Такими вимогами є новизна і технічний рівень (Закон Японії «Про корисні моделі») або новизна та промислова придатність (у більшості країн світу). На відміну від винаходів, корисні моделі не повинні відповідати такому критерію, як винахідницький рівень. Саме ця відмінність покладена в основу правової охорони корисних моделей як самостійних об'єктів права інтелектуальної власності. Необхідно зазначити, що коло країн, які запроваджують правову охорону таких результатів інтелектуальної, творчої діяльності, як корисні моделі, в останні роки має тенденцію до розширення. Так, у вересні 1999 року набрав сили новий Патентний закон Таїланду, однією з головних особливостей якого є запровадження правової охорони корисних моделей. До цього відповідні закони в інших країнах або приймалися, або удосконалювалися. У деяких з них правова охорона корисних моделей користується особливою популярністю. Наприклад, у Китаї за 1985-1996 роки зареєстровано близько 30 тисяч патентів на корисні моделі, що складає 73 відсотки від загального числа патентів, виданих на винаходи, корисні моделі та промислові зразки. В Іспанії подається також набагато більше заявок на корисні моделі, ніж заявок на винаходи. Найбільш поширеною аргументацією на користь

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні