Особливості корисних моделей як об'єктів права інтелектуальної власності ( ОІВ )

правової охорони, а лише зазначає, що такі вимоги можуть бути встановлені в законі.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» корисною моделлю, як і винаходом, не визнаються:

— сорти рослин і породи тварин;

— біологічні в своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що не відносяться до небіологічних та мікробіологічних процесів;

— топографії інтегральних мікросхем;

— результати художнього конструювання.

Також, як і для винаходів, для набуття права інтелектуальної власності на корисні моделі не придатні рішення, що суперечать публічному порядку, принципам гуманності і моралі.

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні