Особливості соціальної роботи з людьми похилого віку

План

  1. Демографічними тенденціями старіння людства.
  2. Психофізіологічні особливості людей похилого віку в соціальному контексті.
  3. Специфічні форми соціальної роботи з людьми похилого віку;

 

 1.  Демографічними тенденціями старіння людства.

Зростання питомої ваги старих людей у віковій структурі отримало назву "демографічного старіння" або "старіння населення". До демографічно старих належать ті країни, в яких частка людей похилого віку, старшого за 65 років, становить 7 відсотків і більше. Україна належить до таких демографічно старих країн.

Загалом, демографічне старіння стало глобальною тенденцією розвитку сучасної цивілізації. Ця демографічна ситуація обумовлює не лише формування нових потреб та здатностей літніх людей, але й відмову від уявлень про старість тільки як про те, що віджило себе.

Вчені вказують на низку чинників, що сприяють довголіттю, які в цілому можна звести до двох груп передумов:

- біологічні передумови довголіття — спадковість, тип вищої нервової діяльності, зміни в результаті перенесених захворювань;

- екологічні чинники — соціально-економічні умови, природногеографічне середовище.

Довгожителями зазвичай стають люди з оптимальним рівнем функціонування більшості найважливіших фізіологічних систем; їм властиві широкі адаптивні можливості, що є передумовою здоров'я та життєздатності.

Можна навести приклад найстарішої жительки планети Жанни Кальман (Франція), яка померла у віці 122 років "природною смертю", як вважають медики. Вона народилась у 1875 році, вела спокійне помірковане життя, не переїдала

Ще у 100 років каталася на велосипеді і до кінця життя зберігала ясну голову. Рівень її інтелекту у 120 років можна було порівнювати з інтелектом жінки літнього віку.  

Вплив багатьох чинників (безперервні війни, висока дитяча смертність, часті епідемії тощо) призводив до низької середньої тривалості життя у людей минулого.

А що відбувається в Україні? Нині в нас середня очікувана тривалість життя становить 73 роки для жінок і 62 — для чоловіків (такий низький показник — за рахунок високої смертності чоловіків середнього віку).

Згідно з класифікацією Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я, осіб у віці від 60 до 74 років відносять до категорії людей похилого віку, від 75 до 89 років — до старих, а від 90 років і старших до довгожителів.

Щороку кількість літніх на планеті збільшується на 2,4 відсотки. За деякими прогнозами, до 2020 року кількість літніх людей може зрости до одного мільярда. Біологи, які займаються вивченням питань старіння та смерті, звертають увагу на те, що дуже мало випадків так званої "природної смерті". Тобто, коли людина вмирає суто від старості, а не через різного роду негативні чинники. Кожен науковець, який займається вивченням цих питань, стверджує, що людина не проживає ту кількість років, скільки б могла прожити за ідеальних умов існування. Багато дослідників вважають що вік людини як виду сягає 120 — 130 років і навіть більше. Отже, існує потенційна можливість подовження середньої тривалості людського життя.

ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО віку в Україні, зазвичай, вважають людей, що досягли 55 60 років (віку виходу на пенсію згідно з Законом

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні