Особливості становлення характеру у юнацькому віці

ПЛАН

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА ХАРАКТЕРУ

1. 1. ПОНЯТТЯ ПРО ХАРАКТЕР

1. 2. СТРУКТУРА ХАРАКТЕРУ

РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ХАРАКТЕРУ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

2. 1. ОСНОВНІ  РИСИ ТИПОВОГО ХАРАКТЕРУ

2. 2. ПОНЯТТЯ ЮНОСТІ І ЇЇ ВІКОВІ ГРУПИ

2. 3. ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОКЛАСНИКА

2. 4. ФОРМУВАННЯ  ХАРАКТЕРУ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП

Актуальність дослідження  становлення характеру у юнацькому віці зумовлена тим, що людський характер – залишався і залишається однією з найцікавіших і найвідкритіших питань дослідження в області психології, педагогіки. Саме дослідження характерів, особливостей поведінки особистості – є одним з важливих питань, яке вивчає психологія. Особливо важливим є формування характеру в юнацькому віці, який визначає багато психологічних установок на майбутнє.

Що ж слід розуміти під характером?  В першу чергу це якість особистості, що узагальнює найбільш виражені, тісно взаємозалежні і тому що чітко виявляються в різних видах діяльності властивості особистості. Характер - “каркас”  і підструктура особистості, накладена на її основні підструктури

Зміст характеру, що відбиває суспільні впливи, впливи, складає життєву спрямованість особистості, тобто її матеріальні і духовні потреби, інтереси, переконання, ідеали і т. д. Спрямованість особистості визначає мети, життєвий план людини, ступінь його життєвої активності. Характер людини припускає наявність чогось значимого для нього у світі, у житті, щось, від чого залежать мотиви його вчинків, мети його дій,  що він собі ставить.  

У різні часи різними способами і методами досліджували людський характер, намагалися розкрити чинники і сили, які впливають на нього, які його формують. Однак тільки сучасна наука об’єктивно наблизилася до розкриття цієї великої людської таємниці.

Характер не є застиглим утворенням, він формується на всьому життєвому шляху людини. Анотомо-фізіологічні  задатки не визначає абсолютно розвиток того чи іншого характеру. Визнання ж залежності характеру від таких факторів, як зовнішній вигляд, конституція тіла, дата народження, ім'я і т. п. , веде до визнання неможливості скільки-небудь істотно змінювати і виховувати характер. Однак уся практика виховання спростовує тезу про сталість характеру, подібні випадки можливі лише у випадку патології особистості.

Характер, незважаючи на свою багатогранність, лише одна зі сторін, але не вся особистість. Людина здатна піднятися над своїм характером, здатний змінити його, тому, року говорять про прогнозування поводження, не забувають, що воно має визначену імовірність і не може бути абсолютним.

У даній роботі планую дослідити в першу чергу такі питання, як:

  • Будова та структура характеру
  • Психологічні риси юнацького віку 
  • Особливості становлення характеру в юнацькому віці.

        Гадаю, що дана робота дасть мені можливість краще зрозуміти особливості формування людського характеру в юнацькому віці та дозволить набути і засвоїти навички науково-дослідницької роботи.

РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА ХАРАКТЕРУ

1. 1. ПОНЯТТЯ ПРО ХАРАКТЕР

Кожній людині крім динамічного боку дім, що виявляється в

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні