Острозька Біблія

словом”(Почаїв, 1759р. );

“Апостол”(Почаїв, 1759р. );

“Молитовник”, “Часослов”,”Дванадцять страсних Євангелій”.

“Пасторське богослівя”.

 

Серед рукописів:

“Апостол”,

“Служебник”,

“Пісні кафізми пророка Давида”.

 Фонд цінних та рідкісних видань доповнюють такі документи: “ Волинські Єпархіальні відомості”(кінець 19 початок 20 століття), “Kwartalnik historycrny “та “Киевская старина”.

 У бібліотеці є цінні довідкові видання:”Енциклопедичний словник Брокгауза та Ефрона”, “Британка”, довідники з різних галузей знань.

 Бібліотека має такі іменні колекції книг:

 • колекція книг професора Миколи Ковальського- заслуженого діяча науки і техніки України, професора, доктора історичних наук(НаУОА), засновника та голови Осередку Українського товариства ім. . М. Грушевського на Волині. В колекції зібрано праці в галузі джерелознавства, мистецтвознавства;
 • колекція книг Володимира Крекотня- українського літературознавця, професора, доктора філологічних наук – праці на історичну тематику, мовознавства та літературознавства;
 • колекція книг Віри Бондарук – професора, голови Товариства української мови ім. . Т. Г. Шевченка (м
  Чикаго,США);
 • колекція книг Андрія Фединського – доктора, директора Українського музею- архіву (м. Клівленд, США);
 • колекція книг історика- мистецтвознавця, професора Д. Степовика- праці в галузі релігієзнавства, мистецтвознавства;
 • колекція книг професора Джона Карка(США)- англомовні та україномовні видання на історичну тематику;
 • колекція книг Українського Історичного Товариства;
 • колекція книг громадського діяча Петра Скорупського (США), що займався вивченням історії, політики, теології, медицини, історії України, мовознавства та прикладних наук;
 • колекція книг Івана Зваруна (США).

 Зберігаючи традиції, наукова бібліотека водночас впроваджує нові бібліотечно-інформаційні технології. Сьогодні наукова бібліотека - це автоматизований бібліотечно-інформаційний центр, що забезпечує доступ як до унікальних фондів бібліотеки, так і до електронних ресурсів, у тому числі через Інтернет.

 Враховуючи особливості ведення бібліотечної справи в університетській книгозбірні, було прийнято рішення придбати програмне забезпечення “Бібліотека” вітчизняного виробника “Український фондовий дім”(УФД), яке повністю відповідає технології ведення бібліотечної справи.

 Впровадження інформаційних комп’ютерних технологій в роботу наукової бібліотеки в першу чергу спрямоване на покращення умов користування бібліотекою, розширення спектру бібліотечних послуг, підвищенню рівня обслуговування читачів.

 Запровадження цифрових технологій, створення електронного каталогу дозволило перейти на автоматизовану документовидачу, що сприяє ефективнішому використанню книжкових фондів, підвищує культуру обслуговування.

 У нашій книгозбірні створена колекція електронних видань, що представлена компакт-дисками з напрямків теоретичних дисциплін, здійснюємо обслуговування користувачів інформацією на компакт-дисках. А також створюється фонд електронних повнотекстових баз даних, що представлений працями викладачів, стародруками, краєзнавчими документами. Ці власні ресурси активно використовуються в науковій та навчальній діяльності читачів, інформаційно-бібліографічній роботі бібліотеки. Доступ до цих ресурсів обмежений локальною мережею університету.

 Читачі наукової бібліотеки забезпечені доступом до світових інформаційних ресурсів, що відкривать доступ до наукових журналів провідних європейських видавництв. Зокрема університетська бібліотека є бібліотекою- учасницею проекту “INTAS”, база якого містить повнотекстові журнали з різних галузей знань. У рамках проекту надається послуга- електронна доставка документів. І читачі нашої книгозбірні можуть замовити необхідну статтю (електронну копію) з видань колекції Національної бібліотеки Німеччини з науки та техніки (ТІБ, Ганновер).

 З цього ж року бібліотека пропонує доступ до повнотекстових баз даних

1 2 3